• VVD Gilze en Rijen wil lokaal referendum invoeren

  09 oktober − Wat de VVD Gilze en Rijen betreft moeten inwoners vaker dan eens in de vier jaar hun mening kunnen geven. VVD-raadslid David Vermorken: “Dat kan door deel te nemen aan klankbordgroepen, enquêtes en inspraakrondes. Maar er zijn meer manieren waarop dat kan. Wij zijn van mening dat ook in Gilze en Rijen het referendum van toegevoegde waarde kan zijn. Daarom hebben wij als VVD het initiatief genomen om ook in Gilze en Rijen een lokaal referendum in te voeren.” Lees verder

 • Glasvezel in buitengebied

  19 september − De coöperatie Midden-Brabant Glas timmert hard aan de weg om glasvezel te kunnen gaan aanleggen in het buitengebied van onze gemeente. In deze overkoepelende organisatie neemt onder andere de lokale coöperatie Gilze En Rijen Glas u.a. deel. Wel is men nog op zoek naar leden en kapitaal om daadwerkelijk met de aanleg van glasvezel te kunnen beginnen. Enkele inwoners van het buitengebied hebben de VVD Gilze en Rijen benadert om te kijken of de gemeente kan helpen om dit doel te bereiken. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Goed en snel internet is tegenwoordig een basisvoorziening. Het is dan ook belangrijk dat ook inwoners van het buitengebied hier gebruik van kunnen maken.” Lees verder

 • Zorgen over vrijwillige brandweer

  05 september − In BN De Stem van zaterdag 3 september 2016 stond een artikel onder de kop “Het gaat nog eens gruwelijk mis”. In dit artikel worden zorgen geuit over de beschikbaarheid van vrijwillige brandweerleden om tijdig op voldoende sterkte ter plekke te zijn voor spoedeisende meldingen. De VVD Gilze en Rijen heeft veel respect en waardering voor alle vrijwillige brandweermensen die de posten in onze gemeente bemensen. In het artikel wordt echter het beeld geschetst dat het rommelt in Midden- en West Brabant als het gaat om de inzetbaarheid van de brandweer. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • VVD stelt vragen over taaleis bijstand

  24 augustus − Sinds dit jaar moeten mensen die een bijstandsuitkering krijgen voldoen aan de taaleis. De VVD Gilze en Rijen vindt de taaleis belangrijk, omdat het spreken van Nederlands enorm belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Vooral bij het vinden van werk is dat belangrijk. Wat de VVD betreft moet de uitvoering van deze wet dus hoog op de agenda staan in Gilze en Rijen. In het recente NOS-bericht ‘Gemeenten nog niet streng met taalregels voor bijstand’ staat te lezen dat gemeenten nog niet erg opschieten met het uitvoeren van de taalregels in de bijstand. Wij zijn zeer benieuwd naar de situatie in Gilze en Rijen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Veilig kruispunt Constance Gerlingsstraat - Stationsstraat weer dichterbij

  24 juni − De VVD Gilze en Rijen is blij dat het college nu eindelijk concrete stappen zet om het kruispunt Stationsstraat - Constance Gerlingsstraat in Rijen aan te pakken. Het kruispunt staat niet voor niets bekend als het gevaarlijkste kruispunt van Noord-Brabant. Fractievoorzitter Hans Rutten: "De belangrijkste reden dat er geld is om dit kruispunt aan te pakken, is dat vorig jaar ons voorstel om hier geld voor te reserveren, is aangenomen door de Gemeenteraad. Wij zijn blij dat het college nu concrete stappen zet om de onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Het is belangrijk dat ook de omgeving goed betrokken wordt bij de keuze die gemaakt moet worden. " "Het concrete voorstel hebben we op dit moment echter nog niet ontvangen. Zodra wij dit voorstel krijgen zullen we het goed bestuderen en kijken of het in onze ogen voldoet." Lees verder

 • Regenboogvlag in Gilze en Rijen op aandringen van VVD-fractie

  24 juni − Op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei jl. stelde de VVD Gilze en Rijen vragen over homo-acceptatie in de Gemeente Gilze en Rijen. Onlangs ontvingen wij de antwoorden. Onze suggestie om op Coming-out dag (11 oktober) de regenboogvlag te hijsen bij het Gemeentehuis is overgenomen. Lees verder

 • Mondelinge vragen over kruispunt Alphenseweg-Langenbergseweg (N260)

  13 juni − In de raad van 3 mei jongstleden is besloten om met een aanvullend krediet de kruising Alphenseweg en Langenbergseweg (N260) aan te pakken. Naar aanleiding van dat raadsbesluit heeft de heer P. Schets namens de buurtverenigingen “de Kerkuilen”en “Steenovia” een brief ingestuurd waar ernstige bezwaren en zorgen worden geuit met de aanpassing van deze kruising. Naar aanleiding van deze brief en enkele recente ontwikkelingen heeft de VVD de volgende vragen gesteld in de raadsvergadering van 13 juni. Ook hebben we vragen gesteld over de veiligheid van het kruispunt. Lees verder

 • Vragen over LHBT-acceptatie en Coming-out Dag

  17 mei − De fractie van de VVD Gilze en Rijen vindt het belangrijk dat iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Vandaag dinsdag 17 mei 2016 is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Een dag waarin internationaal aandacht wordt gegeven aan de negatieve reacties die LHBT-personen helaas ook vandaag de dag nog ondervinden wanneer zij openlijk uitkomen voor hun geaardheid. Raadslid David Vermorken heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Maak van het gat van Rijen, hét hart van Rijen

  20 april − De VVD Gilze en Rijen wil dat Rijen een mooi centrum krijgt. Het lelijke gat aan het Wilhelminaplein is alle inwoners van Rijen een doorn in het oog. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Al ruim tien jaar staat het centrum stil. Wij willen een echt centrum maken van dit gat in Rijen: hét hart van Rijen.” Lees verder

 • VVD is wachten op reconstructie Raadhuisplein beu

  04 april − In de raad van 29 maart hebben wij met de PvdA een motie ingediend om het college op te dragen om voor 1 juli 2017 de reconstructie van het Raadhuisplein af te ronden. Helaas stuitten we hier op een verenigd front van Kern’75, CDA en Gemeentebelang. Wij zijn verbaasd dat deze coalitiepartijen de noodzaak van een snelle aanpak niet willen zien. Veiligheid lijkt voor deze partijen slechts bijzaak. Voor de VVD is veiligheid in het verkeer een hoofdzaak. Wij zijn het wachten op de reconstructie van het Raadhuisplein dan ook beu! Lees verder

 • Lantaarnpalen krijgen LED-verlichting

  04 april − In de hele gemeente kennen we een behoorlijke achterstand bij het vervangen van oude lichtmasten. Hierdoor zijn er vaak storingen. En kapotte lantaarnpalen komen de veiligheid op straat niet ten goeden Bij de reconstructie van sommige straten is een eerste start gemaakt met het plaatsen LED-verlichting. De ervaringen hiermee zijn positief. Het college heeft een variant uitgewerkt waarbij in een korte periode een forse inhaalslag wordt gemaakt door het vervangen van 70% van de lichtarmaturen en 33% van de lantaarnpalen. Door een forse bezuiniging op de energiekosten en gunstige financiering, kan deze vervanging binnen een jaar plaatsvinden zonder dat de lokale belasting verhoogd hoeft te worden. Lees verder

 • VVD komt op voor binnensportclubs

  03 april − Op 29 maart nam de gemeenteraad een besluit over de voortgang van het project sporthal-zwembad. Doel van dit project is om een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal te bouwen in Rijen. Tijdens het debat in de gemeenteraad kwam de VVD op voor de Rijense binnensportclubs. Lees verder

 • Gratis Wifi in sporthal en zwembad door VVD

  21 maart − Op woensdag 9 maart besprak de raadscommissie Samenleving de voortgang van het project sporthal-zwembad. Doel van dit project is om een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal te bouwen in Rijen. Op verzoek van de VVD wordt de Wifi in de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad gratis. Ook komt er een buitenterras aan de kant van Den Butter. Lees verder

 • VVD stelt vragen over ongelukken Hannie Schaftlaan - Mosstraat

  01 februari − Op donderdag 28 januari vond er weer een ongeluk plaats op de kruising tussen de Hannie Schaftlaan en de Mosstraat. Er zijn de afgelopen jaren al vaak ongelukken op dit kruispunt gebeurd. BN De Stem heeft op internet daar een overzicht van gepubliceerd. Bij deze ongevallen moesten regelmatig personen gewond afgevoerd worden naar een ziekenhuis. Ook in de raad is dit onderwerp regelmatig aan de orde geweest. Helaas hebben de genomen maatregelen nog niet tot effect geleid. In twee maanden tijd hebben zich twee ongelukken voorgedaan. Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Gemeenteraad treedt niet op tegen overlast in straten en buurten

  16 november − De VVD Gilze en Rijen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling hard gemaakt voor een harde aanpak van overlast in de straten en buurten in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Helaas willen de overige partijen hier niet tegen optreden. Want waar je woont, mag er wat deze vier partijen betreft overlast zijn. Men kijkt liever weg, dan dat men overlast aanpakt. Lees verder

 • Geen langere wachtlijsten huurwoning door vluchtelingencrisis

  13 november − Tijdens de Algemene Beschouwingen heeft de VVD-fractie aandacht gevraagd voor de gevolgen van de vluchtelingencrisis voor onze inwoners. Raadslid David Vermorken: “Wat ons betreft mag bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis er niet voor zorgen dat onze inwoners langer op een wachtlijst voor een woning moeten staan." Lees verder

 • Kruispunt Constance Gerlingsstraat – Stationsstraat wordt eindelijk aangepakt

  11 november − De VVD Gilze en Rijen maakt zich al jaren hard voor het aanpakken van het kruispunt Constance Gerlingsstraat – Stationsstraat in Rijen. Op 5 november kreeg de VVD-fractie voor de eerste keer een meerderheid van de gemeenteraad aan haar zijde. Lees verder

 • Bestuur VVD Gilze en Rijen houdt koers

  10 november − Op maandag 9 november heeft de VVD Gilze en Rijen in Molenschot haar tweede Algemene Ledenvergadering van 2015 gehouden. Op de agenda van deze Najaars-ALV stond onder andere de bestuurssamenstelling, een politieke update van raadsleden Hans Rutten en David Vermorken en een presentatie van de plannen van het bestuur voor 2016. Lees verder

 • Meer veiligheid en meer inspraak onze prioriteiten voor 2016

  28 oktober − Tijdens de algemene beschouwingen heeft de VVD gepleit voor meer inspraak van de mensen uit Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot. Ook hebben we voorstellen ingediend om onze vier dorpen veiliger te maken. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen zorgt voor provinciale aandacht voor Vliegbasis

  04 oktober − De Vliegbasis Gilze-Rijen ligt midden in onze gemeente en is een grote werkgever. De basis levert echter ook overlast op. Om zaken zoals geluidshinder van de vliegbasis te bespreken, is er een commissie (COVM) ingesteld. Deze commissie wordt voorgezeten door gedeputeerde Johan van den Hout (SP). Helaas was hij als voorzitter vaak afwezig. De VVD Gilze en Rijen heeft hierover contact gehad met VVD-Statenlid Suzanne Otters. Lees verder