Maud van Opstal

Op plek 10 van de kandidatenlijst van de VVD Gilze en Rijen staat de Rijense Maud van Opstal. Maud: “Mijn visie is om met een creatieve geest en denken buiten de kaders nieuwe projecten op te pakken of om problemen op  te lossen. Al 34 jaar ben ik werkzaam bij een orthodontistenpraktijk te Tilburg als praktijkmanager. In mijn vrije tijd speel ik tennis bij T.C. Cash en verdiep me graag in de bridge.” 

“Mijn politieke interesse is voornamelijk gewekt tijdens de fractie- en bestuursvergaderingen die bij mij thuis plaats vonden. Dat komt natuurlijk omdat ik al 35 jaar getrouwd ben Hans (VVD-raadslid Hans Rutten, red.) en kwam zodoende veel in aanraking met de politiek in onze gemeente. Zelf ben ik inmiddels al meerdere jaren actief als commissielid Samenleving voor de VVD Gilze en Rijen en jarenlang bestuurslid geweest van onze lokale partij.” 

Maud is blij dat ze de VVD Gilze en Rijen kan ondersteunen op de kandidatenlijst. “De VVD wil echt werk maken van het centrum in Rijen en dat in Gilze. Daarnaast zet de VVD zich al jaren in voor goede fietspaden en stoepen en voor veilige kruispunten. En dat in alle vier onze dorpen.”

Maud is lid van de raadscommissie Samenleving.