David Vermorken

De 33-jarige David Vermorken was lijsttrekker voor de VVD Gilze en Rijen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Hij werd met 820 voorkeursstemmen gekozen. Slechts twee andere kandidaten kregen meer voorkeursstemmen. Hij kijkt uit naar de komende vier jaar: “Samen met een enthousiast team van lokale mensen, heb ik er veel zin in om de komende vier jaar aan de slag te gaan voor onze vier dorpen. Want woorden bouwen geen nieuwe huizen en onze buurten knappen zichzelf niet op. En onze vier dorpen worden niet vanzelf veiliger, daar moet je wat voor doen!”

U kunt David bereiken op telefoonnummer 06-14317402.

David heeft een relatie met Onno en werkt in het dagelijks leven als Procesbeheerder ICT. Sinds 2014 is hij raadslid en in de zomer van 2017 werd hij fractievoorzitter en lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen. De afgelopen jaren heeft David zich sterk gemaakt voor onze vier dorpen: “Als VVD hebben we de afgelopen vier jaar geknokt voor onze vier dorpen. Zo wordt er een mooi nieuw sportcomplex Den Butter gebouwd en is het kruispunt Stationsstraat – Constance Gerlingsstraat veiliger geworden. Ook hebben wij altijd gepleit voor extra lokalen voor basisschool De Vijf Eiken in Rijen, die eindelijk gerealiseerd zijn."

Maar er valt ook nog genoeg te doen volgens David: “Zo hebben we de afgelopen jaren steeds gevraagd om meer BOA’s. Want alleen dan kan de gemeente goed zorgen voor veilige dorpen en kunnen we de bestaande overlast bestrijden. Zeker met de aanleg voor ondergrondse containers in onze vier dorpen. Dan moet de gemeente wel de mensen hebben om afvaldumping bij die containers tegen te gaan.”

Als fractievoorzitter en raadslid kan je David over alle onderwerpen benaderen. In de raad houdt hij zich met name bezig met de volgende onderwerpen:
 • Algemene politiek en hoofdlijnen van gemeentelijk beleid
 • Veiligheid, aanpak (drugs)criminaliteit en ondermijning
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Asielzoekerscentrum Prinsenbos Gilze
 • Vliegbasis Gilze-Rijen en het Luchthavenbesluit
 • Financiën en belastingen
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Toerisme en Recreatie
 • Juridische zaken
 • Communicatie, inwonersparticipatie en dienstverlening
 • Ambtelijke organisatie (ABG) en samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau
 • Samenwerkingen met andere gemeenten in de regio (waaronder Hart van Brabant)
 • Grondzaken en grondbedrijf
 • Emancipatie en diversiteit
 • Werkwijze gemeenteraad en verkiezingen
 • Initiatief-referendumverordening

David is lid van de Raadscommissie Middelen en voorzitter van de Raadscommissie Samenleving. Ook is hij lid van de auditcommissie en de Rekenkamercommissie. Als fractievoorzitter zit David ook in het Presidium van de Gemeenteraad.

Naast zijn raadslidmaatschap is David ook lid van de VNG-Commissie Raadsleden & Griffiers. Deze commissie adviseert het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over democratie en zaken die de positie van de gemeenteraad aangaat.