David Vermorken

David is 31 en woont in Rijen. Hij stond op de tweede plaats van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en is sinds die verkiezingen raadslid. In het dagelijks leven werkt David als Procesbeheerder ICT op het Algemeen Secretariaat van de VVD in Den Haag. David heeft een relatie met Onno, die in Hengelo (Overijssel) woont.

Telefoonnummer: 06-14317402

Politiek
Davids politieke carrière begon al vroeg bij de JOVD, de officiële jongerenorganisatie van de VVD. Zo was hij in de periode 2004-2005 Algemeen Secretaris in het landelijk Hoofdbestuur van de JOVD. Daarna is hij gaan werken voor de VVD, onder andere als politiek assistent van een VVD senator.

Voor de VVD Gilze en Rijen was David sinds 2010 lid van de raadscommissie Samenleving en plaatsvervangend lid van de Commissie Middelen. In 2011 stond David op plaats 14 van de VVD-kandidatenlijst voor Provinciale Staten en was daarmee de hoogstgeplaatste twintiger. In 2015 was David lijstduwer voor de Provinciale Staten op plaats 44.

Als raadslid kan je David over alle onderwerpen benaderen. In de raad houdt hij zich met name bezig met de volgende onderwerpen:
 • Veiligheid, aanpak (drugs)criminaliteit, handhaving en openbare orde
 • Asielzoekerscentrum Prinsenbos Gilze
 • Financiën en belastingen
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Sociale zaken, sociale werkvoorziening (Diamant-groep) en re-integratie
 • Zorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en volksgezondheid
 • Horeca, evenementen, toerisme en recreatie
 • Emancipatie, ouderen, gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Jeugd, jongeren en jeugdzorg
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport en sportaccomodaties, waaronder project nieuw sporthal-zwembad Rijen
 • Communicatie, inwonersparticipatie en dienstverlening
 • Ambtelijke organisatie en samenwerking
 • Werkwijze gemeenteraad
 • Initiatief-referendumverordening

David is lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raadscommissie Middelen. Ook is hij lid van de Raadscommissie Samenleving en was hij voorzitter van de Werkgroep Werkwijze Raad en Raadscommissies.