David Vermorken

David is 31 en woont in Rijen en is sinds 2014 raadslid. Sinds augustus 2017 is hij fractievoorzitter. Ook is hij lijsttrekker van de VVD bij de verkiezingen van 21 maart 2018. In het dagelijks leven werkt David als Procesbeheerder ICT op het Algemeen Secretariaat van de VVD in Den Haag. David heeft een relatie met Onno, die in Hengelo (Overijssel) woont.

U kunt David bereiken op telefoonnummer 06-14317402.

Politiek
Davids politieke carrière begon al vroeg bij de JOVD, de officiële jongerenorganisatie van de VVD. Zo was hij in de periode 2004-2005 Algemeen Secretaris in het landelijk Hoofdbestuur van de JOVD. Daarna is hij gaan werken voor de VVD, onder andere als politiek assistent van een VVD senator.

Voor de VVD Gilze en Rijen was David sinds 2010 lid van de raadscommissie Samenleving en plaatsvervangend lid van de Commissie Middelen. In 2011 stond David op plaats 14 van de VVD-kandidatenlijst voor Provinciale Staten en was daarmee de hoogstgeplaatste twintiger. In 2015 was David lijstduwer voor de Provinciale Staten op plaats 44. David is onze fractievoorzitter en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Als fractievoorzitter en raadslid kan je David over alle onderwerpen benaderen. In de raad houdt hij zich met name bezig met de volgende onderwerpen:
 • Veiligheid, aanpak (drugs)criminaliteit, handhaving en openbare orde
 • Asielzoekerscentrum Prinsenbos Gilze
 • Financiën en belastingen
 • Economische zaken en werkgelegenheid
 • Sociale zaken, sociale werkvoorziening (Diamant-groep) en re-integratie
 • Zorg, maatschappelijke ondersteuning (WMO) en volksgezondheid
 • Horeca, evenementen, toerisme en recreatie
 • Emancipatie, ouderen, gehandicapten, vrijwilligers en mantelzorgers
 • Jeugd, jongeren en jeugdzorg
 • Onderwijs en kinderopvang
 • Sport en sportaccomodaties, waaronder project nieuw sporthal-zwembad Rijen
 • Communicatie, inwonersparticipatie en dienstverlening
 • Ambtelijke organisatie en samenwerking
 • Werkwijze gemeenteraad
 • Initiatief-referendumverordening

David is lid en plaatsvervangend voorzitter van de Raadscommissie Middelen en lid van de Raadscommissie Samenleving. Hij is plaatsvervangend lid van de klankbordgroep van de Regio Hart van Brabant en was voorzitter van de Raadswerkgroep Werkwijze Raad en Raadscommissies. Als fractievoorzitter zit David ook in het Presidium van de Gemeenteraad.