Schone en groene wijken

We wonen allemaal graag in een leefbare, schone en groene wijk. Wij willen dat de gemeente het schoonhouden van de eigen wijk en buurt stimuleert, want als dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.

Beschadigde of vernielde gemeentelijke eigendommen (prullenbakken, containers etc.) worden snel hersteld en zwerfvuil wordt snel opgeruimd. Waar mogelijk worden de reparatie- en opruimkosten verhaald op de veroorzaker.

Het riool moet voldoende capaciteit hebben om regenwater snel en goed af te voeren. In extreme situaties hebben we liever dat een grasveld of straat onder loopt, dan dat het water in de huizen naar boven komt. Gescheiden rioolstelsels kunnen helpen dit te voorkomen.

Bij het aanleggen en vervangen van riolen, proberen we daarom aparte riolen voor regenwater en afvalwater aan te leggen. 

We stimuleren iedereen om ook in de eigen tuin te zorgen voor voldoende groen, zodat het water daar weg kan. We doen dat door voorlichting, maar we gaan geen tegeltaks in voeren.

We willen meer groen in de dorpscentra laten terugkomen.

De afgelopen jaren is de kwaliteit van groenonderhoud in onze vier dorpen enorm achter uit gegaan. Wij willen de gemeenteplantsoenen beter beheren en meer doen aan milieuvriendelijke onkruidbestrijding.

We vinden de groene structuur van onze vier dorpen en het buitengebied  belangrijk. We herplanten daarom de komende jaren de vele bomen die de afgelopen jaren gekapt zijn. We doen dat op locaties waar iedereen ervan kan genieten.