Veilige wegen en fietspaden

We willen allemaal veilig van A naar B. Daarom moeten de wegen en fietspaden veilig zijn! Onze dorpen moeten goed bereikbaar zijn en ook binnen de dorpen moet je je gemakkelijk en veilig kunnen verplaatsen. We moeten zorgen voor goede en veilige doorstroming van alle verkeer op de doorgaande wegen in en naar onze vier dorpen.

Veel wegen en stoepen in Gilze en Rijen zijn in slechte staat. Dit moet beter en dat willen we regelen. 

Je moet prettig en veilig door de dorpen en naar scholen kunnen fietsen. Fietspaden en wegen willen we hiervoor waar nodig aanpassen. Daarbij horen naast goede fietsroutes in de dorpen en in het buitengebied ook voldoende oplaadpalen en stallingsruimtes. 

Op de Hoofdstraat en Stationsstraat willen we meer ruimte maken voor fietsers en parkeerplekken. We kijken samen met de Rijenaren naar een goede oplossing.

In onze vier dorpen is en blijft parkeren gratis en ook in de woonwijken zorgen we voldoende parkeerplaatsen.

Elektrisch rijden stimuleren we door actief mee te werken aan voldoende oplaadpunten, zowel voor auto’s als fietsen.

Wij willen verkeersonveilige situaties aanpakken:

  • Op het Raadhuisplein in Rijen moet voor auto’s eenrichtingsverkeer komen.
  • De kruising Lange Wagenstraat – Nieuwstraat in Gilze willen we overzichtelijker maken. 
  • De Marga Klompélaan in Rijen wordt een 30km-zone en de bochten bij het Anne Frankplein worden verbeterd.

We werken aan het verkeersluw maken van de centrale pleinen in Gilze en Rijen. Het Bisschop de Vetplein moet het groene hart van Gilze worden en het Wilhelmina plein het kloppend hart van Rijen. In Rijen zorgen we voor een veilige weg als het nieuwe deel van het centrum gebouwd is, zodat het Wilhelminaplein autovrij wordt. 

We nemen maatregelen zodat het autoverkeer naar De Kring en Sportcomplex Den Butter niet door de woonwijk Vliegende Vennen heen rijdt.

Door het bouwen van woningen in Gilze-Zuidwest moeten we kijken naar een betere bereikbaarheid van Gilze. We onderzoeken de mogelijkheden voor een zuidelijke rondweg. Daarbij bekijken we ook of we in het centrum meer wegen 30km-zone kunnen maken.

We willen met de provincie overleggen om ook tussen de Tilburgsebaan en de Alphenseweg landbouwverkeer toe te staan op de N260. Dit om het landbouwverkeer zoveel mogelijk de bebouwde kom van Gilze te laten mijden.

Bij de verbreding van de Rijksweg, de N282 kijken we naar slimme geluiddempende oplossingen om de overlast in Rijen-Zuid en Hulten te beperken.

Goed openbaar vervoer is belangrijk. We dringen er bij de provincie op aan om het (buurt)busvervoer voor onze vier dorpen op peil te houden. 

Na een avond stappen in Breda of Tilburg wil je ook naar huis kunnen met het OV. Daarom zetten we ons in voor een nachtbus.