Het spoor

Het spoor loopt dwars door Rijen. Wij willen Rijen niet opdelen: de spoorwegovergang bij het station moet open blijven voor auto’s of vervangen worden door een tunnel.

We kunnen de overlast van het spoor niet alleen aanpakken. Daarvoor hebben we ook de provincie en ProRail nodig. Samen met deze organisaties willen we de volgende dingen doen:

We willen de spoorzone in Rijen verbeteren door nieuwe perrons te bouwen.

We willen tunnels voor al het verkeer onder het spoor bij de Oosterhoutseweg en bij het Station.

We willen samen met de bewoners kijken naar slimme maatregelen om geluidsoverlast en trillingen te verminderen.

We willen een lokaal informatiepunt waar inwoners altijd alle informatie over het spoor kunnen vinden en waar ze terechtkunnen met klachten.