Agrarisch ondernemen

We hebben veel waardering voor de boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Daarom vinden we de maatregelen die de provincie Noord-Brabant heeft genomen onbegrijpelijk. We steunen de boeren in hun strijd om deze extra provinciale regels van tafel te krijgen.

Onze boeren krijgen de ruimte voor passende (neven)activiteiten op het gebied van recreatie, toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Maar we willen geen permanente bewoning op campings in het buitengebied. 

Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt de overlast op bijvoorbeeld campings.

We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”. Land- en tuinbouwgebieden zijn namelijk al een belangrijk onderdeel van de natuur.