Meedoen door goede zorg

Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En soms hebben ze daar ondersteuning bij nodig. Wij zorgen daarvoor. Soms met hulp van familie, buren en vrijwilligers. En soms staan er professionele medewerkers klaar voor de liefdevolle hulp en zorg die je nodig hebt.

Soms zijn de regels voor de juiste hulp moeilijk te doorgronden. Wij proberen deze zo simpel mogelijk te houden, maar dat kan niet altijd. Daarom bieden we de mogelijkheid om gratis, onafhankelijke hulp bij het aanvragen van zorg te krijgen.
We willen allemaal goede en liefdevolle zorg. Maar we willen ook dat zorgverleners tijd hebben om daadwerkelijk die zorg te verlenen. Te vaak zijn ze nog bezig met het invullen van formulieren. We zorgen voor efficiënte en effectieve controles en voor verantwoording naar mate.

We willen dat zorgverleners samen werken en onderling goed afstemmen. We doen dat volgens het principe: één gezin, één plan, één aanspreekpunt.

Wij stimuleren waar mogelijk eigen keuzes in zorg. De eerstelijns hulpverleners mogen in overleg met hun cliënt de zorg inrichten.

Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk. Wij staan daarom mantelzorgers bij zodat ze niet overbelast raken. Het lokale mantelzorgcompliment blijft daarom bestaan. Ook het lokale steunpunt mantelzorg is van grote waarde.

Ouderen hebben bovengemiddeld last van het vuurwerk met oud- en nieuw. Daarom willen we tijdens oud en nieuw een vuurwerkverbod in de omgeving van Vita Rijen en zorgcentrum Sint Franciscus in Gilze.

Wij hebben in onze gemeente de Blijverslening ingevoerd. Hierdoor kunnen mensen ook op hogere leeftijd nog geld lenen om langer in hun eigen huis te kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door op de begane grond een slaap- en badkamer te bouwen.

Als je langer thuis wilt blijven wonen is het ook belangrijk dat je ook je huis uit durft om een boodschap te doen of om andere mensen te ontmoeten. Te vaak horen we dat mensen dat niet durven, omdat de stoepen en straten slecht onderhouden zijn. Dit kan tot ongelukken leiden. We zorgen daarom dat de stoepen en straten schoon, heel en veilig zijn.

Als mensen niet zelf met het Openbaar Vervoer kunnen reizen als gevolg van een beperking, zorgen we voor vervoer. Dit doen we met buurgemeenten in Regiovervoer Midden-Brabant.

Door het vervoer van ouderen, kinderen en mensen met een handicap slim te combineren, kan dat duurzamer en goedkoper uitgevoerd worden.

De gemeente geeft elk jaar veel geld uit aan zorg. Maar soms vragen we ook van de mensen die zorg krijgen om een redelijke eigen bijdrage die niet afhankelijk is van inkomen of vermogen. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg tot 18 jaar. Maar dat iemand 18 wordt, betekent niet dat alle problemen dan opgelost zijn. Daarom willen we kijken of het mogelijk is om passende zorg te verlenen totdat iemand 23 jaar is.