Meedoen door te sporten

Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten in onze vier dorpen.

We hebben de afgelopen jaren veel geĆÆnvesteerd in sport door bijvoorbeeld:

  • Een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal in Rijen te bouwen
  • De algen op de hockeyvelden te verwijderen.
  • Het hoofdveld bij VV Gilze om te bouwen naar kunstgras.
  • Een nieuwe sportzaal bij De Brakken te bouwen
  • Mee te werken aan de verplaatsing van TC Gilze.
  • De sportzaal aan de Mgr. AriĆ«nstraat is op en wordt in 2018 gesloopt.

De komende jaren vervangen of renoveren we de sportvelden die daarvoor in aanmerking komen.

We investeren in de binnensport in Gilze. Met Achter de Tuintjes en de sportzaal in De Schakel heeft Gilze op papier voldoende ruimte  voor scholen en binnensportclubs. Maar we willen wel Achter de Tuintjes goed renoveren om nog beter aan te sluiten bij de bestaande wensen van de gebruikers. 

Binnenkort is Sportcomplex Den Butter gereed. We moeten dan ook op zoek naar een toekomst voor de locatie van zwembad Tropical en de Margriethal in Rijen. We willen dit samen met de buurtbewoners vormgeven. Uitgangspunten zijn:

het behoud van het groene karakter van de buurt;

het realiseren van een sportzaal voor de BvM en de Vijf Eiken die ook gebruikt kan worden als trainingslocaties voor verenigingen.

het bouwen van nieuwe woningen.

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. De buurtsportcoaches zijn hierbij nodig.

Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij de bouw van Sportcomplex Den Butter hebben we hier specifiek aandacht voor gevraagd. Zo komt er een tillift in het zwembad. 

We vieren de sportprestaties van onze sporters en sportteams. Daarom organiseren we een gemeentelijke huldiging van kampioenen.