Integratie en AZC

Het is in Nederland, en zeker in Gilze en Rijen, normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. We sluiten niemand uit. Er zijn in onze vier dorpen heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn. Dat hebben ze zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij verwachten dat ook van anderen.

In onze vier dorpen kan iedereen gewoon zichzelf zijn, ongeacht afkomst, geaardheid, geloof, geslacht of handicap. We zijn daarom alert in het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

We hebben in Gilze een groot asielzoekerscentrum (AZC) en willen dit behouden. Wel willen we dat het COA snel alle gebouwen renoveert. Maar er mag geen aanmeldfunctie in Gilze komen.

We dragen actief bij aan overleg en een goede verstandhouding tussen het AZC en de omwonenden.

We willen ook dat statushouders goed integreren. We moeten statushouders opvangen in onze vier dorpen maar wel naar draagkracht. We verdelen de statushouders daarom over onze vier dorpen. Gilze heeft hierbij de afgelopen jaren al veel gedaan en daarom kijken we nu eerst naar de andere dorpen.

Als er statushouders in een buurt komen wonen, overleggen we met de bewoners en maken goede afspraken met ze, ook voor de lange termijn.

Zolang nieuwkomers in onze vier dorpen zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze zelf de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Als ze geen Nederlands willen leren, nemen we passende maatregelen.

Iedereen die kan werken, werkt. We overleggen met lokale en regionale ondernemers om ook nieuwkomers aan werk te krijgen en te houden.

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. Dus geen bed, bad en brood in Gilze en Rijen.