Lage lasten

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende inwoners van onze vier dorpen opgebracht. Dit geld moet daarom verstandig en doelgericht worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

We vragen zo weinig mogelijk geld van de inwoners van onze vier dorpen. We zijn daarom daar waar dat kan voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. 

We vinden het niet meer uit te leggen dat alleen voor het houden van honden een aparte belasting betaald moet worden. We schaffen daarom de hondenbelasting af, maar treden streng op tegen overlast door honden en andere dieren.

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Daarbij betaalt de aanvrager alleen de kosten die de gemeente daadwerkelijk maakt. 

De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk. We worden niet blij van belastingverhogingen en kijken altijd of we de woonlasten kunnen verlagen. 

We handhaven de toeristenbelasting op basis van daadwerkelijke overnachtingen zoals door de exploitanten vastgelegd wordt in de nachtregisters. We zorgen dat het geld dat we met deze belasting ophalen, inzetten voor het behouden en verbeteren van de recreatieve voorzieningen in onze vier dorpen en het buitengebied.

We gaan goed om met het geld dat de gemeente van de inwoners krijgt. Daarom is een goede financiĆ«le huishouding erg belangrijk. 

  • We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. 
  • We vinden dat de gemeente transparant moet zijn waar geld vandaan komt en waar geld naar toe gaat. Er is een openbaar subsidieregister waarin alle subsidies die de gemeente geeft, terug te vinden zijn.
  • Wij zijn kritisch op de schulden die we als gemeente hebben en de leningen die we daarvoor aangaan. Wij schuiven geen schulden door naar volgende generaties.
  • We sparen voor slechte tijden. We zorgen dat we als gemeente een goed weerstandsvermogen hebben. Dat betekent dat als het onverhoopt tegen zit, we de belastingen toch laag kunnen houden.

Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan omdat een regel die eenmaal is ingevoerd het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.