Regionaal Samenwerken

We vinden het belangrijk dat we samenwerken met andere gemeenten voor onder meer goede zorg, bereikbaarheid en werkgelegenheid.

Het is belangrijk dat we over de gemeentegrens heen kijken. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

Bij elke regionale samenwerking waarborgen we het behoud van het eigen karakter van onze vier dorpen en het buitengebied.

We werken goed samen met Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en de gemeenten in Midden Brabant.

Als Gilze en Rijen dragen we een groot deel van de kosten van de ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Als we deze verdeelsleutel in de komende jaren gaan herzien, mag die niet alleen gebaseerd worden op inwoneraantal, maar wordt ook gekeken naar de hoeveelheid werk de ambtenaren verrichten voor de verschillende gemeenten. 

We sluiten onze ogen niet voor toekomstige ontwikkelingen. We willen in staat blijven om goede dingen te blijven doen voor de inwoners van onze vier dorpen. Een bestuurlijke fusie met andere gemeenten is voor ons geen doel op zich, maar als de voordelen aantoonbaar zijn staan we hiervoor open. Maar dat werkt alleen als de andere gemeenten ook willen en met behoud van het eigen karakter van onze vier dorpen en het buitengebied.