Hans Rutten

De 60-jarige Hans Rutten stond op plaats 2 van de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart en werd met 289 voorkeursstemmen gekozen. Hans: “Ik ben al 35 jaar gelukkig getrouwd met Maud en vader van Matthijs en Frederique. Tot eind vorig jaar heb ik 36 jaar langs als gemeenteambtenaar bij verschillende gemeenten gewerkt als manager dienstverlening. Die ervaring heeft mij een goede politieke antenne opgeleverd die mij helpt als raadslid. Sinds dit jaar werk ik bij PSOG.” 

Hans is sinds 2004 actief bij de VVD Gilze en Rijen: “In 2006 werd ik raadslid en meteen ook fractievoorzitter. Ook mocht ik in 2010 en 2014 de lijst van de VVD Gilze en Rijen aanvoeren. In de zomer van 2017 heb ik het fractievoorzitterschap vol vertrouwen overgedragen aan onze David Vermorken." Toen David in mei 2019 wethouder werd, heeft Hans het fractievoorzitterschap weer op zich genomen.

Hans kunt u mailen via hansrutten8@gmail.com of bellen op 06-22956693.

In de raad houdt hij zich met name bezig met de volgende onderwerpen:
 • Verkeer, vervoer, wegen en openbaar vervoer
 • Beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte
 • Wijk- en buurtbeheer
 • Spoor en Spoorzone Rijen, inclusief aanleg nieuwe tunnels
 • Ruimtelijke Ordening en Wonen
 • Centrumplan Rijen-Oost en Centrumplan Gilze
 • Structuurvisie Stedelijk Gebied
 • Bestemmingsplannen
 • Afvalinzameling en water-/rioolbeheer
 • Milieu, duurzaamheid, natuur en landschap
 • Buitengebied en agrarische zaken
 • Ondergrondse infrastructuur

Hans is lid van de raadscommissie Ruimte. Daarnaast is hij als nestor (langszittend raadslid) plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en lid van het presidium.