Nieuws

 • Afvalsoap gaat door: grote vragen over handelen van wethouder

  02 april − Vorig jaar is het omgekeerd inzamelen ingevoerd in onze vier dorpen. Als VVD Gilze en Rijen zijn we hier nooit voorstander van geweest. Nu blijkt dat de invoeringskosten ook nog eens tonnen hoger komen te liggen. Raadslid Hans Rutten is hier verbolgen over: “Als VVD Gilze en Rijen willen we dat de onderste steen boven komt. Naar deze forse kostenoverschrijding loopt nu een onafhankelijk onderzoek van de rekenkamercommissie. Maar er zijn ook wel vragen die niet kunnen wachten totdat dit onderzoek in het najaar klaar is. Daarover heb ik nu schriftelijke vragen gesteld.” Lees verder

 • VVD grootste partij in gemeente Gilze en Rijen

  21 maart − Vorige week woensdag 20 maart vonden verkiezingen voor Provinciale Staten van Brabant en het Bestuur van Waterschap Brabantse Delta plaats. De uitslag was voor de VVD erg goed: de VVD bleek bij beide verkiezingen de grootste partij te zijn geworden, ook in onze gemeente. Wij willen iedereen die op de VVD gestemd hiervoor hartelijk danken. Lees verder

 • Brabantse VVD, lokale resultaten!

  17 maart − Op woensdag 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de lijst van de Brabantse VVD staat David Vermorken op plaats 36. David is fractievoorzitter in de gemeenteraad van Gilze en Rijen en steunt de Brabantse VVD bij deze verkiezingen. David: “De afgelopen jaren heeft de Brabantse VVD veel gedaan waar de inwoners van onze vier dorpen profijt van hebben. Daarom steun ik graag als lijstduwer de Brabantse VVD bij deze verkiezingen.” Lees verder

 • Komt er een goed centrum in Gilze?

  19 februari − Op zaterdag 16 februari ging de VVD Gilze en Rijen de deuren langs in Gilze. Dit keer belden we aan in één van de nieuwste stukjes Gilze: de woningen op de voormalige voetbal- en tennisvelden. En ook deze zonnige zaterdag hebben we weer veel leuke gesprekken met inwoners van dit gedeelte van Gilze gevoerd. Lees verder

 • Balen van vertraging aanpassing binnensport Gilze

  15 februari − Sporten is erg belangrijk. Het zorgt voor een betere gezondheid, vriendschappen en sportieve rivaliteit. Daarom heeft raadslid Ryan van Osch van de VVD Gilze en Rijen afgelopen weken meerdere malen aandacht gevraagd voor de sport in onze vier dorpen. Ryan: “Voor de VVD Gilze en Rijen is het van belang dat de inwoners van onze vier dorpen het hele jaar door kunnen sporten, zowel binnen als buiten. Daarom heb ik bijvoorbeeld, samen met andere partijen, in de commissie Samenleving om duidelijkheid gevraagd over de huisvesting van de RHV op het sportpark in Rijen.” Lees verder

 • Nu doorpakken voor een veilige Tilburgsebaan

  10 februari − Al ruim twee jaar wordt er door het college en de gemeenteraad gesproken over de aanpak van de Tilburgsebaan. Raadslid Hans Rutten: “De Tilburgsebaan is op het eerste gezicht een mooie uitvalsweg richting Tilburg met oude Amerikaanse Eiken. Maar als we goed kijken zien we dat er sprake is van onveilige fietspaden, een slecht wegdek en een aantasting van de riolering. En dat wordt allemaal veroorzaakt door de wortels van deze bomen. En ook dood hout en het omvallen van bomen levert een risico op voor de bewoners en gebruikers van de weg.” Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen geeft gele kaart aan college voor financieel beleid

  03 februari − In de commissievergadering van maandag 21 januari heeft VVD-fractievoorzitter David Vermorken een spreekwoordelijke gele kaart gegeven aan het college van burgemeester en wethouders. Dit vanwege het financiële beleid, dat volgens de VVD niet degelijk is. Fractievoorzitter David Vermorken: “Tijdens de begrotingsbehandeling waarschuwden wij als VVD Gilze en Rijen al dat het college geen financieel degelijk beleid voert. De provincie Noord-Brabant, die toezicht houdt op de financiën van alle Brabantse gemeenten, heeft dit nu in een stevige brief aan de gemeenteraad bevestigd.” Lees verder

 • Wethouder geeft geen duidelijkheid over tekort van honderdduizenden euro’s afvalinzameling

  23 januari − Begin december zijn de laatste inwoners van Rijen overgegaan naar het nieuwe systeem van ondergronds inzamelen van restafval. Omdat daarmee de invoering van het nieuwe systeem in onze vier dorpen grotendeels afgerond was, vragen wij ons af of het college binnen de geraamde kosten gebleven is. Deze vraag werd in de raad van 17 december echter niet beantwoord. Daarop heeft de VVD Gilze en Rijen schriftelijke vragen gesteld. Vorige week kregen we de ‘beantwoording’ van het college, maar ook toen werden deze vragen weer niet concrete beantwoord. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen wil regenboogvlag op gemeentehuis

  14 januari − Vorige week was er veel ophef in Nederland over de zogenaamde Nashville-verklaring. In deze verklaring, die onder andere door de SGP ondersteund werd, wordt onder meer homoseksualiteit enorm hard afgekeurd. Deze verklaring zorgde voor veel debat in Nederland. Als reactie is in veel gemeenten de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis, om te laten zien dat iedereen in Nederland zichzelf mag zijn. Onder andere in Breda, Geertruidenberg, Waalwijk en Heusden was dit het geval. Fractievoorzitter David Vermorken: “Het is een gemiste kans dat de gemeente Gilze en Rijen niet duidelijk gemaakt heeft dat iedere inwoner van onze gemeente gewoon zichzelf mag zijn en mag houden van wie hij of zij wil." Lees verder

 • Te veel open eindjes om nu in te stemmen met aanpassing Rijense bibliotheek

  VVD-raadslid Ryan van Osch

  19 december − De VVD Gilze en Rijen heeft in de raad van maandag 17 december helaas tegen het voorstel om de bibliotheek in Rijen aan te passen moeten stemmen. VVD-raadslid Ryan van Osch: “Voor de VVD Gilze en Rijen is het nooit de vraag geweest of de bibliotheek in Rijen aangepakt moest worden. Dat was altijd al duidelijk en daar zijn we ook heel duidelijk over geweest. Maar helaas is het college van burgemeester en wethouders er onvoldoende in geslaagd om onze vragen goed te beantwoorden en ons er zo van te overtuigen dat het verstandig is om dit besluit nu te nemen.” Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen stelt vragen over bladkorven en Kleine Spie

  VVD-raadslid Hans Rutten

  03 december − De VVD Gilze en Rijen publiceerde op 26 november 2018 een artikel in dit weekblad dat de communicatie met inwoners over de ondergrondse containers ondermaats was. Naar aanleiding van dit artikel zijn er veel e-mails en Whatsapp berichten bij de VVD binnengekomen met voorbeelden van slechte communicatie van de gemeente. Raadslid Hans Rutten van de VVD Gilze en Rijen: “Net als vorige week hebben we weer vragen gesteld aan het college over slechte communicatie met de inwoners van onze vier dorpen en het buitengebied. Soms hoor je dingen en denk je: dit kan toch niet waar zijn. Maar helaas is het vaak wel waar” Lees verder

 • “Communicatie over ‘anders inzamelen’ is ondermaats”

  26 november − De VVD Gilze en Rijen vindt de communicatie met inwoners over de ondergrondse containers ondermaats. Zo krijgen wij veel reacties van inwoners die boos zijn, in verwarring zijn gebracht door tegenstrijdige berichten of nog steeds geen antwoord van de gemeente hebben gehad. Raadslid Hans Rutten van de VVD Gilze en Rijen: “We krijgen erg veel klachten dat de gemeente niet inhoudelijk reageert op telefoontjes, mails en brieven. En als inwoners dan een brief krijgen, besluit de gemeente eenzijdig om het allemaal anders te doen dan in deze persoonlijke brief staat.” Lees verder

 • Begroting 2019: VVD boekt resultaten

  12 november − De VVD Gilze en Rijen heeft bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad resultaten geboekt op zaken die voor ons belangrijk zijn. Zo is er op ons voorstel extra geld vrij gemaakt om uitkeringsfraude te bestrijden. Fractievoorzitter David Vermorken: “Als je geen recht hebt op een uitkering, hoor je die niet te krijgen. Wij waren geschrokken toen bleek dat de gemeente hier eigenlijk niet op controleert. Daarom hebben wij een voorstel ingediend zodat er controles kunnen plaatsvinden. Op die manier zorgen we ervoor dat alleen mensen die er recht op hebben, een uitkering krijgen.” Dit VVD-voorstel is uiteindelijk door alle partijen in de raad gesteund. Lees verder

 • Begroting 2019: Duurzaamheid en financiën realistisch bekijken

  12 november − Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft fractievoorzitter David Vermorken onder meer gepleit voor een realistische kijk op duurzaamheid. Ook sprak hij de zorgen uit die we als VVD Gilze en Rijen hebben over de gemeentelijke financiën. Daarnaast pleitte hij voor een betere schoonmaak van sportcomplex Den Butter: “Het kan niet zo zijn dat we voor zo’n 11 miljoen een nieuw sportcomplex wegzetten en dan de sleutel aan Optisport geven zonder dat er afspraken zijn over een goede schoonmaak van het gebouw. De wethouder moet er voor zorgen dat ook alle bezoekers van Den Butter trots kunnen zijn op dit sportcomplex!”, aldus David Vermorken Lees verder

 • Provinciale steun voor ontwikkeling spoorzone Rijen

  22 oktober − Op vrijdag 7 september jl. ontving de fractie van de VVD Gilze en Rijen de collega’s uit Provinciale Staten Noord-Brabant. Vrijwel alle VVD-Statenleden waren aanwezig bij dit werkbezoek. Tijdens het werkbezoek werd er onder meer gesproken over ervaringen met de ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Het grootste deel van het bezoek stond echter in het teken van de plannen met de spoorzone in Rijen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen voor verbetering fietsroute Rijen - Oosterhout

  14 oktober − Op initiatief van de VVD Gilze en Rijen heeft de gemeenteraad op 1 oktober jl. een motie aangenomen voor een betere fietsroute tussen Rijen en Oosterhout. VVD-raadslid Hans Rutten: “Veilige fietsroutes in en rond onze vier dorpen zijn voor ons absolute prioriteit. Deze motie onderstreept dat!” Lees verder

 • Energietransitie moeten we samen doen

  30 september − De werkwijze van het college van Burgemeester en Wethouders blijft ons allemaal verbazen. Zo vonden we het als VVD Gilze en Rijen verbijsterend dat de inwoners en de leden van de gemeenteraad in juli BN De Stem moesten lezen dat Gilze Rijen versneld van het gas af wil. Lees verder

 • Een blijvende verbinding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid

  23 juli − Onlangs sprak de gemeenteraad uitgebreid over de toekomstige plannen voor een veilige spoorzone. Op basis van de toekomstvisie Spoorzone van 2013 is gezamenlijk met het Rijk, Provincie, NS, ProRail en de gemeente een voorkeursvariant in beeld gekomen. Deze variant behelst aanleg van een tunnel voor fietsers, voetgangers en lokaal autoverkeer op de plek van de overweg Julianastraat – Stationsstraat. Op deze manier blijft verbinding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid intact en wordt het station aan beide kanten toegankelijker. Lees verder

 • Vijver Park Wolfsweide gevaar voor Volksgezondheid - Actie nodig!

  18 juni − Sinds vrijdag 15 juni is de vijver in Park Wolfsweide gesloten wegens gevaar voor de Volksgezondheid. Ook is het losloopgebied voor honden afgesloten. De VVD Gilze en Rijen is niet verbaasd over deze problemen. VVD-commissielid en dagelijks bezoeker van Park Wolfsweide Adri Schelfhorst: “Er is al geruime tijd een enorme stankoverlast. De vijver is duidelijk vervuild met allerlei afval uit het riool. Dat het onveilig is voor mens en dier was te verwachten, omdat maatregelen voor een goede structurele oplossing al heel lang op zich laten wachten.” Lees verder

 • Veel onduidelijkheid over nieuw afvalbeleid

  28 mei − De VVD fractie blijft sceptisch over het nieuwe afvalbeleid, waarbij restafval voortaan naar ondergrondse containers gebracht moeten worden. Raadlid Hans Rutten: “Het college wil vooral snelheid maken met de invoering, maar te veel vragen zijn nog niet beantwoord. Op deze manier worden oogkleppen opgezet voor de zorgen die inwoners hebben over deze manier van afvalinzameling.” Lees verder