• "Wethouder, ga eerst praten met inwoners over afvalbeleid!"

  12 april − De VVD Gilze en Rijen heeft in de raad van 3 april tegen het nieuwe afvalbeleid gestemd. In het voorstel van het college, verdwijnt de grijze container en komen er ondergrondse containers voor in de plaats. Raadslid David Vermorken had in de raadsvergadering een wijzigingsvoorstel ingediend. Daarin werd het college opgedragen om eerst in gesprek te gaan met de inwoners over de verschillende scenario’s voor de afvalinzameling. David Vermorken daarover: “In het coalitieakkoord staat het bijna letterlijk: ‘Voordat er grote veranderingen zijn in de leefomgeving, wordt er overlegd met de inwoners.’ Het inzamelen van afval is zo iets waar alle inwoners mee te maken krijgen en wat je juist samen met inwoners vorm zou moeten geven. Nu wordt er door de gemeenteraad van bovenaf een keuze opgelegd, zonder dat er ook maar de kans is voor inwoners om mee te denken over de nieuwe methode.” Lees verder

 • Update: geluidscontouren over onze vier dorpen?

  04 april − “Verstopt” in een bijlage bij een raadsvoorstel over een bestemmingsplan voor de zorgappartementen bij Van de Valk, worden ineens de concept-geluidscontouren over een behoorlijk deel van het dorp Gilze gelegd. Bij de VVD-fractie leefde daardoor meteen de vraag wat dat doet met de leefbaarheid van Gilze? En hoe worden de concept-contouren over de andere dorpen getrokken? Hoeveel meer overlast krijgen onze vier dorpen? Eerder dienden we daar vragen over in, maar die zijn maar gedeeltelijk beantwoord. De VVD Gilze en Rijen heeft in de raad van 3 april een amendement ingediend om het rapport met de concept-contouren niet te accepteren. Lees verder

 • VVD opnieuw grootste partij in Gilze en Rijen

  16 maart − Op woensdag 15 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij van Nederland gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die vorige week gestemd heeft, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Ook in Gilze en Rijen was de VVD de grootste partij. Lees verder

 • Bochten Anne Frankplein Rijen aanpakken!

  17 februari − Het Anne Frankplein is een belangrijke straat in Rijen. Helaas zijn de bochten hier zo krap aangelegd, dat het verkeer regelmatig stil staat. Met name bussen en vrachtwagens kunnen ellaar hier niet passeren. Daarom hebben wij eind 2014 al een motie ingediend die de wethhouder opriep de bochten ruimer te maken. Deze motie werd destijds ook door CDA, PvdA en Kern75 gesteund. Nu is er pas onderzoek gedaan naar deze bochten. Daaruit bleek dat ze inderdaad te krap zijn voor een goede doorstroming. Ook werd er een oplossing gepresenteerd. Deze oplossing geeft meer ruimte aan bussen en vrachtwagens, terwijl er wordt voorkomen dat het voor auto's een 'racebaan' wordt. Nu duidelijk is dat er een goede oplossing is voor het Anne Frankplein, willen de andere partijen echter liever afwachten in plaats van doorpakken. Lees verder

 • Blijft Gilze leefbaar?

  14 februari − "Geschrokken. Dat was de eerste reactie die ik had toen ik de nieuwe geluidscontouren van de vliegbasis zag", zo zegt VVD fractievoorzitter Hans Rutten. "Verstopt in een bijlage bij een raadsvoorstel over een bestemmingsplan voor de zorgappartementen bij Van de Valk, worden ineens de geluidscontouren over een behoorlijk deel van het dorp Gilze gelegd. Wat doet dat met de leefbaarheid van Gilze?" Geluidscontouren geven aan hoeveel geluid de helikopters in een bepaald gebied veroorzaken. Het zijn berekeningen gemaakt achter een bureau, maar ze hebben wel grote gevolgen. Allereerst natuurlijk voor de leefbaarheid van Gilze. Ruimere contouren betekent meer geluidsoverlast voor iedereen die daar al woont. Lees verder

 • Afspraken over kamerbewoning Meierstraat Gilze vastleggen

  12 februari − "De inwoners van de Meierstraat in Gilze willen dat hun kinderrijke buurt een prettige buurt blijft." Dit zei VVD-raadslid David Vermorken tijdens de raadscommissie Middelen op 30 januari over de kamerbewoning in de Meierstraat in Gilze. Daarbij maakten ook de mensen die nu in de Meierstraat en omgeving wonen, gebruik van het spreekrecht. Daarbij gaven ze met name aan het jammer te vinden dat er over de langere termijn geen afspraken te maken zijn met het College van Burgemeester en Wethouders. De VVD begrijpt die teleurstelling. Lees verder

 • VVD wil betere onderwijshuisvesting Vijf Eiken en BvM

  © Jacomijn Dijkers

  05 februari − Op 1 februari sprak de raadscommissie Samenleving mede op ons verzoek praten over de huisvesting van basisscholen De Vijf Eiken en BvM in Rijen. In voorbereiding daarop heeft de VVD-fractie gesproken met deze scholen. Raadslid David Vermorken: “Duidelijk is er te weinig lokalen zijn bij de Vijf Eiken. Daarom moeten er nu ook twee klassen ergens anders gehuisvest worden. Dit is geen ideale oplossing. En volgend schooljaar wordt het lokalentekort misschien nog groter. En de BvM heeft dringend onderhoud nodig.” Lees verder

 • Voorstel voor nieuw afvalbeleid kan bij vuilnis

  31 januari − De VVD Gilze en Rijen wil dat wethouder Zwarts (Gemeentebelang) haar huiswerk over doet en met een beter voorstel voor nieuw afvalbeleid komt. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Toen de wethouder begon met het opstellen van een nieuw afvalbeleid hebben we als VVD enkele randvoorwaarden meegegeven. Zo willen we dat er voldoende aandacht is voor inwoners die in een appartement wonen en voor grote gezinnen.” In het voorstel die wethouder Zwarts nu doet, is dit niet goed uitgewerkt. Lees verder

 • Energiemeters in strijd tegen hennepkwekerijen

  20 januari − Bij de begrotingsbehandeling in november 2015 hebben wij, samen met Gemeentebelang, een amendement ingediend om als gemeente energiemeters te kopen. Energiemeters kunnen helpen om hennepkwekerijen en drugslaboratoria op te sporen. Dit amendement hebben wij destijds ingetrokken nadat de burgemeester toegezegd had dit met Enexis te overleggen. In de vergadering van de raadscommissie Middelen van 12 april 2016 heeft de burgemeester aangegeven dat het zelf aanschaffen van energiemeters niet tot de mogelijkheden behoort, omdat Enexis geen mensen heeft deze meters te plaatsen en om actie te ondernemen indien nodig. En nu lezen we in het Brabants Dagblad dat in Oisterwijk deze gemeentelijke meters al enkele maanden hebben op proef hebben gedraaid. Daarom hebben wij vragen gesteld aan de burgemeester. Lees verder

 • Vanaf 1 januari blijverslening in Gilze en Rijen

  19 december − Op initiatief van het CDA en de VVD Gilze en Rijen heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met de invoering van de blijverslening per 1 januari aanstaande. Door de blijverslening wordt het mogelijk dat mensen langer in hun eigen huis blijven wonen. Raadslid David Vermorken is blij met de invoering van de blijverslening: “Veel mensen willen gewoon zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. En tegenwoordig zijn er ook voldoende aanpassingen die dat ook mogelijk maken.” Lees verder

 • Vragen over goede huisvesting Vijf Eikenschool

  12 december − Op 1 februari aanstaande zal de raadscommissie Samenleving mede op ons verzoek praten over de huisvestingsproblematiek van basisschool De Vijf Eiken in Rijen. In voorbereiding daarop heeft de VVD-fractie gesproken met bestuur, directie en enkele ouders van deze basisschool. Raadslid David Vermorken: “Duidelijk is er te weinig lokalen zijn bij de Vijf Eiken. Daarom moeten er nu ook twee klassen ergens anders gehuisvest worden. Dit is geen ideale oplossing.” Lees verder

 • Centrumplan Gilze mogelijk vertraagd door Kern75

  09 december − Voor Gilze is het belangrijk dat het bestemmingsplan centrum Gilze snel wordt vastgesteld. Helaas was er een kink in de kabel ontstaan met bouwblok C2 in dit plan. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Het gaat om een bouwblok dat vlakbij het oude raadhuis, waar de Heemkundekring zit, is ingetekend. Mogelijk gaat hierbij een klein deel van de heemtuin verloren. Ook blokkeert bouwblok C2 deels het zicht om de noordzijde van het oude Raadhuis." Lees verder

 • Kruising Stationsstraat - Constance Gerlingsstraat wordt aangepakt

  12 november − De kruising Stationsstraat - Constance Gerlingsstraat wordt aangepakt. De VVD Gilze en Rijen heeft hier de afgelopen jaren hard voor gestreden. Begin 2017 wordt het kruispunt anders ingericht. Lees verder

 • Gils Gezondheidscentrum de Flair moet op huidige locatie blijven

  31 oktober − De VVD Gilze en Rijen pleitte er tijdens de Algemene Beschouwingen voor om de gezondheidscentrum de Flair in Gilze op de huidige locatie te laten zitten. Fractievoorzitter Hans Rutten: “In het Flair-gebouw in Gilze is een fantastisch gezondheidscentrum neergezet. Deze AHOED opereert echter nog steeds een tijdelijke vergunning. Bij de behandeling van het Centrumplan Gilze in de commissievergadering, bleek al dat eigenlijk geen enkele partij nog voorstander is van verplaatsing van de AHOED naar dat centrumplan. Wij willen dat het gezondheidscentrum blijft waar ze nu zitten. En niet tijdelijk, maar gewoon permanent.” Daarom diende de VVD tijdens de begrotingsbehandeling samen met de andere partijen een motie in die het college vraagt het bestemmingsplan te wijzigen om de huidige situatie te legaliseren. Lees verder

 • Wij willen snelle aanpak Anne Frankplein en Raadhuisplein

  24 oktober − De VVD Gilze en Rijen pleit al jaren voor een snelle aanpak van onveilige verkeerssituaties in onze gemeente. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Al jaren vragen wij aandacht voor de onveilige situatie voor fietsers op het Raadhuisplein, de gevaarlijke kruising Stationsstraat – Constance Gerlingsstraat en ‘blackspot’ kruising Hannie Schaftlaan – Mosstraat.” Na veel onderzoeken sprak de Commissie Ruimte hier afgelopen donderdag 20 oktober over. Deze bespreking verliep teleurstellend, met veel gebroken beloftes. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen wil lokaal referendum invoeren

  09 oktober − Wat de VVD Gilze en Rijen betreft moeten inwoners vaker dan eens in de vier jaar hun mening kunnen geven. VVD-raadslid David Vermorken: “Dat kan door deel te nemen aan klankbordgroepen, enquêtes en inspraakrondes. Maar er zijn meer manieren waarop dat kan. Wij zijn van mening dat ook in Gilze en Rijen het referendum van toegevoegde waarde kan zijn. Daarom hebben wij als VVD het initiatief genomen om ook in Gilze en Rijen een lokaal referendum in te voeren.” Lees verder

 • Glasvezel in buitengebied

  19 september − De coöperatie Midden-Brabant Glas timmert hard aan de weg om glasvezel te kunnen gaan aanleggen in het buitengebied van onze gemeente. In deze overkoepelende organisatie neemt onder andere de lokale coöperatie Gilze En Rijen Glas u.a. deel. Wel is men nog op zoek naar leden en kapitaal om daadwerkelijk met de aanleg van glasvezel te kunnen beginnen. Enkele inwoners van het buitengebied hebben de VVD Gilze en Rijen benadert om te kijken of de gemeente kan helpen om dit doel te bereiken. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Goed en snel internet is tegenwoordig een basisvoorziening. Het is dan ook belangrijk dat ook inwoners van het buitengebied hier gebruik van kunnen maken.” Lees verder

 • Zorgen over vrijwillige brandweer

  05 september − In BN De Stem van zaterdag 3 september 2016 stond een artikel onder de kop “Het gaat nog eens gruwelijk mis”. In dit artikel worden zorgen geuit over de beschikbaarheid van vrijwillige brandweerleden om tijdig op voldoende sterkte ter plekke te zijn voor spoedeisende meldingen. De VVD Gilze en Rijen heeft veel respect en waardering voor alle vrijwillige brandweermensen die de posten in onze gemeente bemensen. In het artikel wordt echter het beeld geschetst dat het rommelt in Midden- en West Brabant als het gaat om de inzetbaarheid van de brandweer. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • VVD stelt vragen over taaleis bijstand

  24 augustus − Sinds dit jaar moeten mensen die een bijstandsuitkering krijgen voldoen aan de taaleis. De VVD Gilze en Rijen vindt de taaleis belangrijk, omdat het spreken van Nederlands enorm belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Vooral bij het vinden van werk is dat belangrijk. Wat de VVD betreft moet de uitvoering van deze wet dus hoog op de agenda staan in Gilze en Rijen. In het recente NOS-bericht ‘Gemeenten nog niet streng met taalregels voor bijstand’ staat te lezen dat gemeenten nog niet erg opschieten met het uitvoeren van de taalregels in de bijstand. Wij zijn zeer benieuwd naar de situatie in Gilze en Rijen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Veilig kruispunt Constance Gerlingsstraat - Stationsstraat weer dichterbij

  24 juni − De VVD Gilze en Rijen is blij dat het college nu eindelijk concrete stappen zet om het kruispunt Stationsstraat - Constance Gerlingsstraat in Rijen aan te pakken. Het kruispunt staat niet voor niets bekend als het gevaarlijkste kruispunt van Noord-Brabant. Fractievoorzitter Hans Rutten: "De belangrijkste reden dat er geld is om dit kruispunt aan te pakken, is dat vorig jaar ons voorstel om hier geld voor te reserveren, is aangenomen door de Gemeenteraad. Wij zijn blij dat het college nu concrete stappen zet om de onveilige verkeerssituatie aan te pakken. Het is belangrijk dat ook de omgeving goed betrokken wordt bij de keuze die gemaakt moet worden. " "Het concrete voorstel hebben we op dit moment echter nog niet ontvangen. Zodra wij dit voorstel krijgen zullen we het goed bestuderen en kijken of het in onze ogen voldoet." Lees verder