• VVD-lid worden iets voor jou? Probeer nu voor maar € 25,-

  Voor slechts € 25,- lid worden van de VVD Gilze en Rijen? Het kan nu met het speciale, tijdelijke introductielidmaatschap. Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Altijd een bijzondere tijd in de lokale politiek en ook een periode waarin je het verschil kan maken! Tijdens je introductielidmaatschap maak je kennis met de VVD in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot en met de lokale politiek. Ook leer je of het lidmaatschap iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven. Doe je ook mee? Lees verder

 • VVD langs de deuren in Molenschot

  10 juli − Elke maand gaat de VVD Gilze en Rijen naar een van de buurten in één van onze vier dorpen om te kijken wat er leeft in die buurt en welke zaken we vanuit de gemeenteraad kunnen aanpakken. Afgelopen zaterdag 8 juli ging de lokale VVD naar Molenschot. Terwijl velen aan het genieten waren van het mooie weer, bijvoorbeeld bij het Wielerweekend in Gilze, ging de VVD Gilze en Rijen langs de deuren om te horen wat er goed is en wat er beter kan. Lees verder

 • David Vermorken lijsttrekker verkiezingen 21 maart 2018

  26 juni − “Verkeersveiligheid is voor de VVD Gilze en Rijen topprioriteit. De Russische roulette die het Raadhuisplein in Rijen voor fietsers is, moet snel aangepakt worden. Het is van de zotte dat de oplossing in een la van het gemeentehuis ligt, terwijl kinderen op weg naar school van hun fiets gereden worden”, aldus David Vermorken, lijsttrekker van de VVD Gilze en Rijen bij de verkiezingen op 21 maart 2018. David (31) woont in Rijen en zit sinds maart 2014 in de gemeenteraad. In het dagelijks leven werkt hij als Procesbeheerder ICT. Onlangs werd hij zonder tegenkandidaten gekozen tot lijsttrekker. “Ik vind het fantastisch om in 2018 de lijst van de VVD Gilze en Rijen aan te mogen voeren en ik kijk er naar uit om met de andere kandidaten op te komen voor onze vier dorpen. De VVD Gilze en Rijen gaat voor een veilige gemeente.” Lees verder

 • Vragen over zorgplicht Jeugd GGZ

  23 juni − De fractie van de VVD Gilze en Rijen is geschrokken van de berichten die de afgelopen week in de media zijn gekomen over een gebrek aan plaatsen voor hoogspecialistische Jeugd-GGZ. Het zou landelijk gaan om zo’n 20 kinderen/jongeren waarvoor geen zorg geleverd wordt. Daarbij werd ook duidelijk dat dit ook in de gemeente Gilze en Rijen speelt. Als gemeente hebben we een zorgplicht: we moeten goede zorg leveren voor alle jongeren die dat nodig hebben. Over de invulling die daaraan gegeven wordt in Gilze en Rijen, hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Lees verder

 • VVD langs de deuren: Meierstraat, Gilze

  22 mei − Elke maand gaat de VVD Gilze en Rijen naar een van de buurten in één van onze vier dorpen om te kijken wat er leeft in die buurt en welke zaken we vanuit de gemeenteraad kunnen aanpakken. Zaterdag 13 mei ging de lokale VVD onder andere naar de Meierstraat in Gilze. In de laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van dit jaar werd de kamerbewoning in die straat uitgebreid besproken in de commissies en de gemeenteraad. Lees verder

 • Meer groen bij nieuwbouw locatie Marechausseekazerne

  08 mei − Onlangs heeft Woonstichting Leijstromen een plan ingediend voor een nieuwe invulling van de locatie Marechaussee kazerne aan de van Oldenbarneveldtlaan. Leystromen wil op deze locatie 13 sociale woningen bouwen. Daarvoor is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. Binnenkort wordt dit bestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. De bewoners van het aangrenzende Wethouder Noijhof zijn in de voorbereiding van dit plan geïnformeerd. Deze bewoners zijn geen voorstander van de voorgestelde inrichting van het terrein. Ze vrezen dat het grote aantal woningen ten koste gaat van hun woongenot en het groene karakter van de wijk. De VVD Gilze en Rijen deelt deze zorgen Lees verder

 • "Ga eerst praten met inwoners over afvalbeleid!"

  12 april − De VVD Gilze en Rijen heeft in de raad van 3 april tegen het nieuwe afvalbeleid gestemd. In het voorstel van het college, verdwijnt de grijze container en komen er ondergrondse containers voor in de plaats. Raadslid David Vermorken had in de raadsvergadering een wijzigingsvoorstel ingediend. Daarin werd het college opgedragen om eerst in gesprek te gaan met de inwoners over de verschillende scenario’s voor de afvalinzameling. David Vermorken daarover: “In het coalitieakkoord staat het bijna letterlijk: ‘Voordat er grote veranderingen zijn in de leefomgeving, wordt er overlegd met de inwoners.’ Het inzamelen van afval is zo iets waar alle inwoners mee te maken krijgen en wat je juist samen met inwoners vorm zou moeten geven. Nu wordt er door de gemeenteraad van bovenaf een keuze opgelegd, zonder dat er ook maar de kans is voor inwoners om mee te denken over de nieuwe methode.” Lees verder

 • Update: geluidscontouren over onze vier dorpen?

  04 april − “Verstopt” in een bijlage bij een raadsvoorstel over een bestemmingsplan voor de zorgappartementen bij Van de Valk, worden ineens de concept-geluidscontouren over een behoorlijk deel van het dorp Gilze gelegd. Bij de VVD-fractie leefde daardoor meteen de vraag wat dat doet met de leefbaarheid van Gilze? En hoe worden de concept-contouren over de andere dorpen getrokken? Hoeveel meer overlast krijgen onze vier dorpen? Eerder dienden we daar vragen over in, maar die zijn maar gedeeltelijk beantwoord. De VVD Gilze en Rijen heeft in de raad van 3 april een amendement ingediend om het rapport met de concept-contouren niet te accepteren. Lees verder

 • VVD opnieuw grootste partij in Gilze en Rijen

  16 maart − Op woensdag 15 maart vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Nederland heeft gekozen. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij van Nederland gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap nog beter te maken. Iedereen die vorige week gestemd heeft, en in het bijzonder de mensen die voor ons hebben gekozen: bedankt! Ook in Gilze en Rijen was de VVD de grootste partij. Lees verder

 • Bochten Anne Frankplein Rijen aanpakken!

  17 februari − Het Anne Frankplein is een belangrijke straat in Rijen. Helaas zijn de bochten hier zo krap aangelegd, dat het verkeer regelmatig stil staat. Met name bussen en vrachtwagens kunnen ellaar hier niet passeren. Daarom hebben wij eind 2014 al een motie ingediend die de wethhouder opriep de bochten ruimer te maken. Deze motie werd destijds ook door CDA, PvdA en Kern75 gesteund. Nu is er pas onderzoek gedaan naar deze bochten. Daaruit bleek dat ze inderdaad te krap zijn voor een goede doorstroming. Ook werd er een oplossing gepresenteerd. Deze oplossing geeft meer ruimte aan bussen en vrachtwagens, terwijl er wordt voorkomen dat het voor auto's een 'racebaan' wordt. Nu duidelijk is dat er een goede oplossing is voor het Anne Frankplein, willen de andere partijen echter liever afwachten in plaats van doorpakken. Lees verder

 • Blijft Gilze leefbaar?

  14 februari − "Geschrokken. Dat was de eerste reactie die ik had toen ik de nieuwe geluidscontouren van de vliegbasis zag", zo zegt VVD fractievoorzitter Hans Rutten. "Verstopt in een bijlage bij een raadsvoorstel over een bestemmingsplan voor de zorgappartementen bij Van de Valk, worden ineens de geluidscontouren over een behoorlijk deel van het dorp Gilze gelegd. Wat doet dat met de leefbaarheid van Gilze?" Geluidscontouren geven aan hoeveel geluid de helikopters in een bepaald gebied veroorzaken. Het zijn berekeningen gemaakt achter een bureau, maar ze hebben wel grote gevolgen. Allereerst natuurlijk voor de leefbaarheid van Gilze. Ruimere contouren betekent meer geluidsoverlast voor iedereen die daar al woont. Lees verder

 • Afspraken over kamerbewoning Meierstraat Gilze vastleggen

  12 februari − "De inwoners van de Meierstraat in Gilze willen dat hun kinderrijke buurt een prettige buurt blijft." Dit zei VVD-raadslid David Vermorken tijdens de raadscommissie Middelen op 30 januari over de kamerbewoning in de Meierstraat in Gilze. Daarbij maakten ook de mensen die nu in de Meierstraat en omgeving wonen, gebruik van het spreekrecht. Daarbij gaven ze met name aan het jammer te vinden dat er over de langere termijn geen afspraken te maken zijn met het College van Burgemeester en Wethouders. De VVD begrijpt die teleurstelling. Lees verder

 • VVD wil betere onderwijshuisvesting Vijf Eiken en BvM

  © Jacomijn Dijkers

  05 februari − Op 1 februari sprak de raadscommissie Samenleving mede op ons verzoek praten over de huisvesting van basisscholen De Vijf Eiken en BvM in Rijen. In voorbereiding daarop heeft de VVD-fractie gesproken met deze scholen. Raadslid David Vermorken: “Duidelijk is er te weinig lokalen zijn bij de Vijf Eiken. Daarom moeten er nu ook twee klassen ergens anders gehuisvest worden. Dit is geen ideale oplossing. En volgend schooljaar wordt het lokalentekort misschien nog groter. En de BvM heeft dringend onderhoud nodig.” Lees verder

 • Voorstel voor nieuw afvalbeleid kan bij vuilnis

  31 januari − De VVD Gilze en Rijen wil dat wethouder Zwarts (Gemeentebelang) haar huiswerk over doet en met een beter voorstel voor nieuw afvalbeleid komt. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Toen de wethouder begon met het opstellen van een nieuw afvalbeleid hebben we als VVD enkele randvoorwaarden meegegeven. Zo willen we dat er voldoende aandacht is voor inwoners die in een appartement wonen en voor grote gezinnen.” In het voorstel die wethouder Zwarts nu doet, is dit niet goed uitgewerkt. Lees verder

 • Energiemeters in strijd tegen hennepkwekerijen

  20 januari − Bij de begrotingsbehandeling in november 2015 hebben wij, samen met Gemeentebelang, een amendement ingediend om als gemeente energiemeters te kopen. Energiemeters kunnen helpen om hennepkwekerijen en drugslaboratoria op te sporen. Dit amendement hebben wij destijds ingetrokken nadat de burgemeester toegezegd had dit met Enexis te overleggen. In de vergadering van de raadscommissie Middelen van 12 april 2016 heeft de burgemeester aangegeven dat het zelf aanschaffen van energiemeters niet tot de mogelijkheden behoort, omdat Enexis geen mensen heeft deze meters te plaatsen en om actie te ondernemen indien nodig. En nu lezen we in het Brabants Dagblad dat in Oisterwijk deze gemeentelijke meters al enkele maanden hebben op proef hebben gedraaid. Daarom hebben wij vragen gesteld aan de burgemeester. Lees verder

 • Vanaf 1 januari blijverslening in Gilze en Rijen

  19 december − Op initiatief van het CDA en de VVD Gilze en Rijen heeft de gemeenteraad onlangs ingestemd met de invoering van de blijverslening per 1 januari aanstaande. Door de blijverslening wordt het mogelijk dat mensen langer in hun eigen huis blijven wonen. Raadslid David Vermorken is blij met de invoering van de blijverslening: “Veel mensen willen gewoon zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. En tegenwoordig zijn er ook voldoende aanpassingen die dat ook mogelijk maken.” Lees verder

 • Vragen over goede huisvesting Vijf Eikenschool

  12 december − Op 1 februari aanstaande zal de raadscommissie Samenleving mede op ons verzoek praten over de huisvestingsproblematiek van basisschool De Vijf Eiken in Rijen. In voorbereiding daarop heeft de VVD-fractie gesproken met bestuur, directie en enkele ouders van deze basisschool. Raadslid David Vermorken: “Duidelijk is er te weinig lokalen zijn bij de Vijf Eiken. Daarom moeten er nu ook twee klassen ergens anders gehuisvest worden. Dit is geen ideale oplossing.” Lees verder

 • Centrumplan Gilze mogelijk vertraagd door Kern75

  09 december − Voor Gilze is het belangrijk dat het bestemmingsplan centrum Gilze snel wordt vastgesteld. Helaas was er een kink in de kabel ontstaan met bouwblok C2 in dit plan. Fractievoorzitter Hans Rutten: “Het gaat om een bouwblok dat vlakbij het oude raadhuis, waar de Heemkundekring zit, is ingetekend. Mogelijk gaat hierbij een klein deel van de heemtuin verloren. Ook blokkeert bouwblok C2 deels het zicht om de noordzijde van het oude Raadhuis." Lees verder

 • Kruising Stationsstraat - Constance Gerlingsstraat wordt aangepakt

  12 november − De kruising Stationsstraat - Constance Gerlingsstraat wordt aangepakt. De VVD Gilze en Rijen heeft hier de afgelopen jaren hard voor gestreden. Begin 2017 wordt het kruispunt anders ingericht. Lees verder

 • Gils Gezondheidscentrum de Flair moet op huidige locatie blijven

  31 oktober − De VVD Gilze en Rijen pleitte er tijdens de Algemene Beschouwingen voor om de gezondheidscentrum de Flair in Gilze op de huidige locatie te laten zitten. Fractievoorzitter Hans Rutten: “In het Flair-gebouw in Gilze is een fantastisch gezondheidscentrum neergezet. Deze AHOED opereert echter nog steeds een tijdelijke vergunning. Bij de behandeling van het Centrumplan Gilze in de commissievergadering, bleek al dat eigenlijk geen enkele partij nog voorstander is van verplaatsing van de AHOED naar dat centrumplan. Wij willen dat het gezondheidscentrum blijft waar ze nu zitten. En niet tijdelijk, maar gewoon permanent.” Daarom diende de VVD tijdens de begrotingsbehandeling samen met de andere partijen een motie in die het college vraagt het bestemmingsplan te wijzigen om de huidige situatie te legaliseren. Lees verder