Nieuws

 • De VVD Gilze en Rijen: Resultaat 2019 teleurstellend door eenmalige tegenvallers.

  10 juni − De VVD Gilze en Rijen: Resultaat 2019 teleurstellend door eenmalige tegenvallers. De resultaten over 2019 werden behandeld in de raadsvergadering van 4 juni jl. Onze gemeente sluit het jaar 2019 af met een tekort van ruim €1,6 miljoen. “Het is bijna een open deur als ik zeg dat de VVD fractie niet erg blij wordt van het resultaat 2019” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Meer vrijheden per 1 juni maar blijf alle basis maatregelen in acht nemen.

  27 mei − VVD Gilze en Rijen: Meer vrijheden per 1 juni maar blijf alle basis maatregelen in acht nemen. Het coronavirus beslaat al maanden alle nieuwsuitzendingen en raakt ons land op ongekende wijze. Wij knokken met z’n allen om dit virus onder controle te krijgen en de kop in te drukken en maar ook om onze economie weer op gang te krijgen. Voorzichtig zien we de eerste resultaten daarvan. Langzaam aan laat de overheid de teugels los, maar het blijft opletten. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Steun onze lokale ondernemers, koop lokaal.

  20 mei − VVD Gilze en Rijen: Steun onze lokale ondernemers, koop lokaal. De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven. Het is een tijd die niemand ooit heeft meegemaakt. Het college neemt maatregelen en wij als inwoners zijn blij met de duidelijkheid die verschaft wordt. Ook de gemeenteraad weet wat er van haar verwacht wordt, namelijk het controleren van het college op een constructieve manier. Niet alle partijen weten dit nog vorm te geven, in deze voor iedereen splinternieuwe tijden. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Heel tevreden met het kunstwerk “ Aardbloemen en Wadi’s “ in centrumplan Gilze.

  12 mei − VVD Gilze en Rijen: Heel tevreden met het kunstwerk “ Aardbloemen en Wadi’s “ in centrumplan Gilze. De VVD Gilze en Rijen is erg blij met deze nieuwe impuls voor het park-deel van het centrumplan Gilze. Met het Centrumplan Gilze krijgt Gilze een volwaardig centrum. Iets waar de VVD Gilze en Rijen al jaren lang een warm pleitbezorger van is. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Ontwikkeling Spoorzone geeft nieuwe impuls aan Rijen Zuid en bedrijvenpark Haansberg

  04 mei − VVD Gilze en Rijen: Ontwikkeling Spoorzone geeft nieuwe impuls aan Rijen Zuid en bedrijvenpark Haansberg Op 30 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten om het college opdracht te geven om de herontwikkeling van de stationsomgeving (spoorzone) verder voor te bereiden. Tegen dat raadsbesluit zijn 23 (gelijkluidende) bezwaarschriften ingediend. Deze bezwaren zijn recentelijk door de gemeenteraad op basis van een advies van de onafhankelijke Commissie Bezwaarschriften kennelijk niet-ontvankelijk verklaard. Wij leven, 75 jaar na de bevrijding, gelukkig in een samenleving waarin een ieder die zich in zijn/haar rechten tekort gedaan voelt via democratische kanalen verhaal kan halen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Heel tevreden met Duurzame herinrichting Rijen Noord-Oost en wijk “Steenakkers” in Gilze

  01 mei − VVD Gilze en Rijen: Heel tevreden met Duurzame herinrichting Rijen Noord-Oost en wijk “Steenakkers” in Gilze De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en legt veel activiteiten stil. “Daarom zijn wij als VVD Gilze en Rijen blij dat de gemeente het verduurzamen en opknappen van Rijen Noord-oost en de wijk “Steenakkers” in Gilze ter hand neemt” aldus VVD raadsleden Hans Rutten, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen blij dat Rijen Noord-West dit jaar 30 km/u gebied wordt.

  20 april − VVD Gilze en Rijen blij dat Rijen Noord-West dit jaar 30 km/u gebied wordt. VVD Gilze en Rijen is blij dat geduld beloond wordt met een mooi ontwerpplan voor het inrichten van 30 km zones in de straten Noord West Rijen. Fractievoorzitter Hans Rutten zegt hierover: “het instellen van een 30km/u-gebied heeft, in vergelijking met 50km/u-wegen, een positief effect op de verkeersveiligheid. Ook heeft het een positief effect op de leefbaarheid. Het geluidsniveau van het verkeer is lager en de uitstoot van uitlaatgassen is lager. Ook kunnen voetgangers makkelijker de straat oversteken”. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen verwelkomt nieuwe burgemeester Derk Alssema.

  07 april − VVD Gilze en Rijen verwelkomt nieuwe burgemeester Derk Alssema. De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en niemand ontkomt eraan.Het is voor ons allemaal onbekend terrein. Ook voor onze nieuwe burgemeester Derk Alssema. Hij is bij Koninklijk Besluit per 7 april benoemd als burgemeester van Gilze en Rijen, maar helaas moet de installatie door de gemeenteraad uitgesteld worden. Dat neemt niet weg dat Derk Alssema als burgemeester aan de slag kan. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Blij met Steun voor onze ondernemers.

  31 maart − VVD Gilze en Rijen: Blij met Steun voor onze ondernemers. De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en op dat van onze ondernemers. “Daarom zijn wij als VVD Gilze en Rijen blij dat de gemeente er ook in deze crisistijd voor hen is. Wij steunen van harte de maatregelen die VVD wethouder David Vermorken en zijn collega’s hebben genomen.” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. De maatregelen die genomen zijn op het gebied van uitstel van belasting, geen nieuwe voorlopige aanslagen voor gemeentelijke belastingen, het snel betalen van rekeningen, voorlopig geen aanmaningen tot en met directe inkomenshulp voor ZZP’ers zijn allemaal direct onder de aandacht van onze ondernemers gebracht middels een persoonlijk schrijven. “Deze directe manier van communiceren door wethouder Vermorken wordt zeer gewaardeerd” vervolgt Hans van Nistelrooij. Lees verder

 • VVD-Wethouder David Vermorken stuurt een brief aan de lokale ondernemers om steun te bieden in moeilijke tijden!

  25 maart − VVD-Wethouder David Vermorken stuurt een brief aan de lokale ondernemers om steun te bieden in moeilijke tijden! Lees verder

 • VVD-raadslid Ryan van Osch kijkt terug op twee jaar in de raad

  04 maart − VVD-raadslid Ryan van Osch kijkt terug op twee jaar in de raad Twee jaar geleden werd VVD'er Ryan van Osch met voorkeurstemmen verkozen in de raad. In de afgelopen twee jaar heeft hij zich bezig gehouden allerlei zaken, van de sociale kant van onze gemeente tot nu recentelijk de meer financiële kanten van de gemeente. In de afgelopen twee jaar is hij samen met de VVD Gilze en Rijen van de oppositie naar de coalitie gegaan en heeft hij meegemaakt hoe de dynamic dan verandert in de raad. Nu blikt hij terug op de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar en kijkt hij naar de komende twee jaar. Lees verder

 • VVD erg blij dat gemeente Gilze en Rijen meedoet met het Lokaal Sportakkoord.

  28 februari − VVD erg blij dat gemeente Gilze en Rijen meedoet met het Lokaal Sportakkoord. VVD wethouder David Vermorken ziet nieuwe samenwerking ontstaan vanuit de sportverenigingen. Lees verder

 • VVD erg blij met toezeggingen staatssecretaris van Defensie over aanpassen Luchthavenbesluit

  20 februari − VVD erg blij met toezeggingen staatssecretaris van Defensie over aanpassen Luchthavenbesluit . VVD staatssecretaris Barbara Visser kwam 12 februari zelf polshoogte nemen van de ontwikkelingen rond het nieuwe Luchthavenbesluit en bracht goed nieuws mee. Lees verder

 • De VVD is tevreden met het financiele oordeel van de Provincie

  04 februari − De VVD is tevreden met het financiele oordeel van de Provincie Lees verder

 • VVD blij met nieuwe kunstgrasvelden op Sportpark Vijf Eiken in Rijen

  30 januari − VVD blij met nieuwe kunstgrasvelden op Sportpark Vijf Eiken in Rijen Tijdens het begrotingsdebat in november 2019 gaf de VVD al aan dat we konden instemmen met de begroting 2020 Dit met name omdat de begroting er voor zorgt dat de vele voorzieningen in onze dorpen, zoals bibliotheken, culturele centra en sportaccommodaties, open kunnen blijven en dat er niet bezuinigd hoeft te worden op onze verenigingen. Sterker nog: door een meerjarige sluitende begroting te maken kan er duurzaam geïnvesteerd blijven worden in onze vier dorpen. Lees verder

 • VVD zeer blij met de komst van VVD staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. De staatssecretaris van Defensie komt 12 februari zelf polshoogte nemen van de ontwikkelingen rond het nieuwe luchthavenbesluit.

  22 januari − VVD zeer blij met de komst van VVD staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. De staatssecretaris van Defensie komt 12 februari zelf polshoogte nemen van de ontwikkelingen rond het nieuwe luchthavenbesluit. Na enkele turbulente COVM vergaderingen waarin de omwonende van Luchtmachtbasis GilzeRijen klip en klaar hun teleurstelling en ongenoegen hebben ge-uit naar aanleiding van de voorgenomen toekomst plannen van Defensie heeft de staatssecretaris aangekondigd zelf met de Gemeente en omwonende in gesprek te willen. Lees verder

 • Park Wolfsweide opknappen

  10 januari − Park Wolfsweide opknappen In Park Wolfsweide zijn er al lange tijd klachten over de paden die er slecht bijliggen. De paden zijn glad en er blijft snel water op staan. Bij vochtig weer zijn de paden zacht en hierdoor moeilijk begaanbaar. Erg jammer voor een park wat zeer geliefd is bij gezinnen met kinderen, hondenbezitters en jeugd die veel gebruik maken van het mooie park. Lees verder

 • VVD zeer geschrokken van reactie Defensie

  04 december − VVD zeer geschrokken van reactie Defensie In het ontwerp-luchthavenbesluit staat welke activiteiten Defensie wil uitvoeren op de vliegbasis Gilze Rijen. Hierop én op de Milieu Effect Rapportage (MER) waarin de gevolgen voor het milieu worden besproken, zijn indertijd ruim 800 zienswijzen door omwonende en de gemeente ingediend. Ook is door omwonenden een petitie overhandigd aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie. Die petitie heeft geleid tot de motie-Kerstens in de Tweede Kamer, die pleit voor een “gedragen luchthavenbesluit”. Defensie heeft al deze opmerkingen beoordeeld en kwam 25 nov jl met zijn voorlopige reactie. Lees verder

 • Lokale VVD fracties sturen brandbrief naar de provincie

  23 oktober − Samen met onze collega's in Dongen, Oisterwijk, Goirle en Tilburg hebben wij onze fractie in de provincie opgeroepen om geen overhaaste beslissingen te nemen rondom de stikstof problematiek. Onze boeren kunnen niet het slachtoffer worden van een overhaast besluit! De stikstof crisis moeten we samen oplossen en niet de schuld bij een groep leggen! Zie hier onder de brief die wij verstuurd hebben. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: "Gemeente blijft één van de goedkoopste gemeenten om in te wonen"

  04 september − De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in onze vier dorpen. Zo zijn bijna alle scholen vernieuwd en is er in Rijen met Den Butter een prachtig zwembad en een grote sporthal geopend. Dit heeft er wel voor gezorgd dat de gemeentelijke spaarpot voor slechtere tijden de afgelopen jaren goeddeels leeg is geraakt. De VVD Gilze en Rijen is blij dat de Perspectiefnota die het college nu heeft voorgesteld, zorgt dat de vele voorzieningen in onze dorpen, zoals bibliotheken, culturele centra en sportaccommodaties, open kunnen blijven en dat er niet bezuinigd hoeft te worden op onze verenigingen. En dat terwijl Gilze en Rijen één van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijft om te wonen. Lees verder