Nieuws

 • De VVD Gilze en Rijen: Blij dat het vaccinatieprogramma tegen het Covid19 virus gestart is, maar voor een normaal leven moeten we nog even geduld hebben.

  08 januari − De VVD Gilze en Rijen: Blij dat het vaccinatieprogramma tegen het Covid19 virus gestart is, maar voor een normaal leven moeten we nog even geduld hebben. Lees verder

 • VVD Gilze & Rijen blij met nieuwe Wet Vroegsignalering voor de gemeente

  14 december − VVD Gilze & Rijen blij met nieuwe Wet Vroegsignalering voor de gemeente 2020 is een enorm zwaar jaar geweest voor de gemeente en voor haar inwoners. Door het wegvallen van banen kampen meer en meer inwoners met het risico van inkomensverlies, werkloosheid, schulden en armoede. De VVD Gilze en Rijen heeft daarom al meermaals gepleit in de raad om de focus te leggen op deze groep mensen die nog dicht bij de arbeidsmarkt staat en deze zo snel mogelijk terug aan het werk te helpen. VVD-raadslid Hans van Nistelrooij “We kunnen het nu niet veroorloven om langdurige trajecten aan te gaan met onzekere afloop en zullen ons eerst moeten focussen op de mensen die we direct weer aan het werk kunnen krijgen, om te voorkomen dat bij deze groep mensen de problemen zich kunnen gaan opstapelen.” Lees verder

 • De VVD Gilze en Rijen: Het Abonnementstarief voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijft voor grote druk op onze begroting 2021 zorgen.

  07 december − De VVD Gilze en Rijen: Het Abonnementstarief voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijft voor grote druk op onze begroting 2021 zorgen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Erg blij dat de Jongemantelzorgconsulent door kan en het Mantelzorgcompliment blijft bestaan.

  01 december − VVD Gilze en Rijen: Erg blij dat de Jongemantelzorgconsulent door kan en het Mantelzorgcompliment blijft bestaan. Tijdens de gemeenteraad van 6 juli waarin de perspectiefnota 2021 behandeld werd ging de hele gemeenteraad akkoord met de motie die het college opriep niet te bezuinigen op de jongemantelzorgconsulent. Het college nam de motie over en heeft deze in de onlangs vastgestelde begroting verwerkt. Dit betekent, dat de vorig jaar aangestelde consulente ook in 2021 en de jaren daarna kan blijven werken. Immers, de bekostiging is door het college structureel gemaakt. Als VVD Gilze en Rijen zijn we hier blij mee. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen fietst door de gemeente tijdens begrotingsbespreking

  30 november − VVD Gilze en Rijen fietst door de gemeente tijdens begrotingsbespreking Afgelopen week waren de algemene politieke beschouwingen. De boodschap van de VVD Gilze en Rijen was ondanks het bewogen jaar niet veranderd. Nog steeds staat de VVD voor de basis op orde. Een gezond huishoudboekje, zodat we een financieel degelijke toekomst kunnen garanderen voor onze inwoners. En de lasten van de ambities voor nu, niet wegleggen bij toekomstige generaties. Daarbij is focus op het goed uitvoeren van bestaande plannen veel belangrijker dan het steeds opnieuw bedenken van nieuwe plannen. Lees verder

 • De VVD Gilze en Rijen: Wij zijn erg blij met de voortgang Centrumplan Gilze

  08 november − De VVD Gilze en Rijen: Wij zijn erg blij met de voortgang Centrumplan Gilze Tijdens de gemeenteraad van 3 november 2020 werd de herziening grondexploitatie voor het centrumplan Gilze goedgekeurd. Dit maakt dat de uitvoering van het goedgekeurde bestemmingsplan Centrum Gilze door kan. “Wij zijn erg blij met de uitkomst van deze herziening” zegt VVD raadslid Hans van Nistelrooij, “De kosten zijn weliswaar gestegen ten opzichte van de vorige versie uit 2016 maar de opbrengsten zijn ook flink hoger. Hierdoor is het Centrumplan in Gilze zelfs nog wat voordeliger dan oorspronkelijk gepland. Lees verder

 • VVD raadslid Ryan van Osch: Op pad met de Burgemeester

  02 november − VVD raadslid Ryan van Osch: Op pad met de Burgemeester Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: We zitten midden in de tweede golf COVID 19. Neem a.u.b. alle maatregelen in acht.

  26 oktober − VVD Gilze en Rijen: We zitten midden in de tweede golf COVID 19. Neem a.u.b. alle maatregelen in acht. Het coronavirus beslaat de laatste maanden weer alle nieuwsuitzendingen en raakt ons land op ongekende wijze. Wij zullen met z’n allen moeten knokken om het virus onder controle te krijgen en de kop in te drukken maar ook om onze economie weer op gang te krijgen. Zagen we in eerste instantie voorzichtig de eerste resultaten daarvan, nu blijkt toch dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en IC opnamen weer dramatisch toenemen. Ook het belangrijke reproductiegetal R is al weer maanden boven de 1. Lees verder

 • Waarom de Noordelijke snelfietsroute?

  19 oktober − Waarom de Noordelijke snelfietsroute? VVD blijft, in tegenstelling tot enkele andere politiek partijen, staan achter het Raadsbesluit van 2018 voor een noordelijke snelfietsroute. We hebben bewust gekozen om de route zo dicht mogelijk in de kern Rijen te laten lopen zodat onze inwoners optimaal gebruik kunnen maken van dit fietspad. Het fietspad loopt vanuit Tilburg over het huidige fietspad langs het spoor en gaat via een nieuwe fietsbrug over de Generaal Maczektunnel richting het stationsplein. VVD is blij dat de fietsers niet meer geconfronteerd worden met een gevaarlijk rotonde bij de Hannie Schaftlaan / Mary Zeldenrustlaan. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Sla nu een groene slag bij Achter de Tuintjes

  11 oktober − VVD Gilze en Rijen: Sla nu een groene slag bij Achter de Tuintjes Sporthal Achter de Tuintjes is een pilaar van de Gilzer samenleving, of je nu van een potje tafeltennis houdt of er op de basisschool sporten, of juist jaarlijks geniet van de Carnaval. Sporthal Achter de Tuintjes heeft iets voor iedere Gilzenaar iets, en wat de VVD Gilze en Rijen betreft moet dat ook zo blijven. Lees verder

 • VVD ’er Mart Gosens naar het Waterschapbestuur

  04 oktober − VVD ’er Mart Gosens naar het Waterschapbestuur Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Onze gemeente wacht een uitdagend financieel jaar

  04 oktober − VVD Gilze en Rijen: Onze gemeente wacht een uitdagend financieel jaar Een sluitende begroting voor 2021 zal ons de komende maanden weer voor de nodige keuzes plaatsen. Wat zijn de effecten van Corona op deze begroting en hoe ziet post-Corana onze gemeente eruit? Het is al langer bekend dat we er financieel niet goed voor staan. Als je het nieuws een beetje volgt zie je dat dit in heel veel gemeenten het geval is. De oorzaak hiervan is dat sinds 2015 de gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De vraag naar deze zorg en ondersteuning neemt steeds maar toe ondanks alle beheersmaatregelen die genomen zijn en worden, het geld wat we als gemeente hiervoor krijgen uit het gemeentefonds neemt alleen maar af. Daarnaast hebben verschillende maatregelen uit Den Haag ook gezorgd dat de mogelijkheden voor de gemeente om inhoudelijk bij te sturen zwaar verminderd zijn. Lees verder

 • VVD gaat voor veilige noordelijke variant snelfietsroute

  27 september − VVD gaat voor veilige noordelijke variant snelfietsroute In 2018 is een voorkeurstracé voor de snelfietsroute in Rijen vastgesteld. Deze route loopt vanuit Tilburg ten noorden van het spoor, bij de Generaal Maczektunnel wordt een nieuwe fietsbrug gerealiseerd waarna de fietsroute richting het stationsplein loopt. Daarna gaat het fietspad over de “ondergangtunnel” aan de Stationsstraat/Julianastraat en via de gelijkvloerse oversteek bij de Vincent van Goghstraat en een vervolg krijgt aan de zuidzijde van het spoor langs het Kleine Vospad naar de Broodbaan en daarna via de Rijksweg N282 richting Breda. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Veel aandacht voor sport en bewegen in deze moeilijke Corona tijden

  20 september − VVD Gilze en Rijen: Veel aandacht voor sport en bewegen in deze moeilijke Corona tijden Het Corona virus is nog lang niet met ons klaar. Het aantal besmettingen neemt weer snel toe, nu vooral in de grote steden in het westen van ons land. Daarom zijn voor een aantal regio’s nieuwe beperkende maatregelen afgekondigd. Dat neemt niet weg dat ook wij ons nog altijd aan de welbekende standaard maatregelen moeten houden: handen wassen, “anderhalfmeteren”, bij klachten thuis blijven en laten testen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Onze inwoners ervaren de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken van onze gemeente als zeer positief.

  13 september − VVD Gilze en Rijen: Onze inwoners ervaren de dienstverlening van de afdeling Burgerzaken van onze gemeente als zeer positief. In het nieuwe coalitieprogramma, dat vorig jaar april tot stand gekomen is heeft de VVD Gilze en Rijen de ambitie voor burgerzaken en dienstverlening helder omschreven met als beoogd resultaat: “Duidelijke communicatie en dienstverlening naar inwoners, bedrijven en instellingen, waarbij we streven naar een ruim voldoende waardering gemeten volgens het dashboard Dienstverlening (Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken). Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Het nieuwe politieke jaar staat weer voor de deur met flinke uitdagingen

  30 augustus − VVD Gilze en Rijen: Het nieuwe politieke jaar staat weer voor de deur met flinke uitdagingen Deze zomer zullen we niet snel vergeten: voorzichtig vakantie vieren op anderhalve meter afstand, een voor Nederland extreem lange, warme periode met temperaturen boven de 30 graden, oplopende corona besmettingen ook in onze eigen gemeente en met name in Gilze. Oplopende werkloosheid en een stagnerende economie. Hopelijk heeft u allemaal toch nog kunnen genieten van een voorzichtige vakantie of vrije dagen rondom huis en kunt u uitgerust weer, waar mogelijk, aan de slag gaan. De VVD raadsfractie, Hans Rutten, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij zijn weer klaar om aan een nieuw politiek jaar te beginnen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Het Coronavirus is nog steeds onder ons. Neem alle maatregelen in acht.

  19 augustus − VVD Gilze en Rijen: Het Coronavirus is nog steeds onder ons. Neem alle maatregelen in acht. Het coronavirus beslaat al maanden alle nieuwsuitzendingen en raakt ons land op ongekende wijze. Wij knokken met z’n allen om dit virus onder controle te krijgen en de kop in te drukken maar ook om onze economie weer op gang te krijgen. Zagen we in eerste instantie voorzichtig de eerste resultaten daarvan, nu blijkt toch dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en IC opnamen weer toenemen. Ook het belangrijke reproductiegetal is al weer weken boven de 1. Onze premier Mark Rutte heeft daarom extra maatregelen aangekondigd die met name de toegenomen besmettingen in de privé sfeer moet terug dringen. Ook wij als VVD fractie hebben gehoor gegeven aan premier Rutte en onze jaarlijkse BBQ afgelast. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: De ABG organisatie onder een dak biedt kansen voor een efficiency slag en een kwaliteitsimpuls.

  14 juli − VVD Gilze en Rijen: De ABG organisatie onder een dak biedt kansen voor een efficiency slag en een kwaliteitsimpuls. Sinds de ambtelijke fusie vanaf 2016 werkt de ABG-organisatie vanuit drie gemeentekantoren. Binnen elk gemeentekantoor werkt men voornamelijk aan één van de vier domeinen. Doordat de drie gemeentekantoren hemelsbreed op circa 20 kilometer van elkaar af liggen, vraagt dit veel reistijd en flexibiliteit van medewerkers. Lees verder

 • De VVD Gilze en Rijen: Resultaat 2019 teleurstellend door eenmalige tegenvallers.

  10 juni − De VVD Gilze en Rijen: Resultaat 2019 teleurstellend door eenmalige tegenvallers. De resultaten over 2019 werden behandeld in de raadsvergadering van 4 juni jl. Onze gemeente sluit het jaar 2019 af met een tekort van ruim €1,6 miljoen. “Het is bijna een open deur als ik zeg dat de VVD fractie niet erg blij wordt van het resultaat 2019” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen: Meer vrijheden per 1 juni maar blijf alle basis maatregelen in acht nemen.

  27 mei − VVD Gilze en Rijen: Meer vrijheden per 1 juni maar blijf alle basis maatregelen in acht nemen. Het coronavirus beslaat al maanden alle nieuwsuitzendingen en raakt ons land op ongekende wijze. Wij knokken met z’n allen om dit virus onder controle te krijgen en de kop in te drukken en maar ook om onze economie weer op gang te krijgen. Voorzichtig zien we de eerste resultaten daarvan. Langzaam aan laat de overheid de teugels los, maar het blijft opletten. Lees verder