• VVD Gilze en Rijen wil regenboogvlag op gemeentehuis

  14 januari − Vorige week was er veel ophef in Nederland over de zogenaamde Nashville-verklaring. In deze verklaring, die onder andere door de SGP ondersteund werd, wordt onder meer homoseksualiteit enorm hard afgekeurd. Deze verklaring zorgde voor veel debat in Nederland. Als reactie is in veel gemeenten de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis, om te laten zien dat iedereen in Nederland zichzelf mag zijn. Onder andere in Breda, Geertruidenberg, Waalwijk en Heusden was dit het geval. Fractievoorzitter David Vermorken: “Het is een gemiste kans dat de gemeente Gilze en Rijen niet duidelijk gemaakt heeft dat iedere inwoner van onze gemeente gewoon zichzelf mag zijn en mag houden van wie hij of zij wil." Lees verder

 • Te veel open eindjes om nu in te stemmen met aanpassing Rijense bibliotheek

  VVD-raadslid Ryan van Osch

  19 december − De VVD Gilze en Rijen heeft in de raad van maandag 17 december helaas tegen het voorstel om de bibliotheek in Rijen aan te passen moeten stemmen. VVD-raadslid Ryan van Osch: “Voor de VVD Gilze en Rijen is het nooit de vraag geweest of de bibliotheek in Rijen aangepakt moest worden. Dat was altijd al duidelijk en daar zijn we ook heel duidelijk over geweest. Maar helaas is het college van burgemeester en wethouders er onvoldoende in geslaagd om onze vragen goed te beantwoorden en ons er zo van te overtuigen dat het verstandig is om dit besluit nu te nemen.” Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen stelt vragen over bladkorven en Kleine Spie

  VVD-raadslid Hans Rutten

  03 december − De VVD Gilze en Rijen publiceerde op 26 november 2018 een artikel in dit weekblad dat de communicatie met inwoners over de ondergrondse containers ondermaats was. Naar aanleiding van dit artikel zijn er veel e-mails en Whatsapp berichten bij de VVD binnengekomen met voorbeelden van slechte communicatie van de gemeente. Raadslid Hans Rutten van de VVD Gilze en Rijen: “Net als vorige week hebben we weer vragen gesteld aan het college over slechte communicatie met de inwoners van onze vier dorpen en het buitengebied. Soms hoor je dingen en denk je: dit kan toch niet waar zijn. Maar helaas is het vaak wel waar” Lees verder

 • “Communicatie over ‘anders inzamelen’ is ondermaats”

  26 november − De VVD Gilze en Rijen vindt de communicatie met inwoners over de ondergrondse containers ondermaats. Zo krijgen wij veel reacties van inwoners die boos zijn, in verwarring zijn gebracht door tegenstrijdige berichten of nog steeds geen antwoord van de gemeente hebben gehad. Raadslid Hans Rutten van de VVD Gilze en Rijen: “We krijgen erg veel klachten dat de gemeente niet inhoudelijk reageert op telefoontjes, mails en brieven. En als inwoners dan een brief krijgen, besluit de gemeente eenzijdig om het allemaal anders te doen dan in deze persoonlijke brief staat.” Lees verder

 • Begroting 2019: VVD boekt resultaten

  12 november − De VVD Gilze en Rijen heeft bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad resultaten geboekt op zaken die voor ons belangrijk zijn. Zo is er op ons voorstel extra geld vrij gemaakt om uitkeringsfraude te bestrijden. Fractievoorzitter David Vermorken: “Als je geen recht hebt op een uitkering, hoor je die niet te krijgen. Wij waren geschrokken toen bleek dat de gemeente hier eigenlijk niet op controleert. Daarom hebben wij een voorstel ingediend zodat er controles kunnen plaatsvinden. Op die manier zorgen we ervoor dat alleen mensen die er recht op hebben, een uitkering krijgen.” Dit VVD-voorstel is uiteindelijk door alle partijen in de raad gesteund. Lees verder

 • Begroting 2019: Duurzaamheid en financiën realistisch bekijken

  12 november − Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft fractievoorzitter David Vermorken onder meer gepleit voor een realistische kijk op duurzaamheid. Ook sprak hij de zorgen uit die we als VVD Gilze en Rijen hebben over de gemeentelijke financiën. Daarnaast pleitte hij voor een betere schoonmaak van sportcomplex Den Butter: “Het kan niet zo zijn dat we voor zo’n 11 miljoen een nieuw sportcomplex wegzetten en dan de sleutel aan Optisport geven zonder dat er afspraken zijn over een goede schoonmaak van het gebouw. De wethouder moet er voor zorgen dat ook alle bezoekers van Den Butter trots kunnen zijn op dit sportcomplex!”, aldus David Vermorken Lees verder

 • Provinciale steun voor ontwikkeling spoorzone Rijen

  22 oktober − Op vrijdag 7 september jl. ontving de fractie van de VVD Gilze en Rijen de collega’s uit Provinciale Staten Noord-Brabant. Vrijwel alle VVD-Statenleden waren aanwezig bij dit werkbezoek. Tijdens het werkbezoek werd er onder meer gesproken over ervaringen met de ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Het grootste deel van het bezoek stond echter in het teken van de plannen met de spoorzone in Rijen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen voor verbetering fietsroute Rijen - Oosterhout

  14 oktober − Op initiatief van de VVD Gilze en Rijen heeft de gemeenteraad op 1 oktober jl. een motie aangenomen voor een betere fietsroute tussen Rijen en Oosterhout. VVD-raadslid Hans Rutten: “Veilige fietsroutes in en rond onze vier dorpen zijn voor ons absolute prioriteit. Deze motie onderstreept dat!” Lees verder

 • Energietransitie moeten we samen doen

  30 september − De werkwijze van het college van Burgemeester en Wethouders blijft ons allemaal verbazen. Zo vonden we het als VVD Gilze en Rijen verbijsterend dat de inwoners en de leden van de gemeenteraad in juli BN De Stem moesten lezen dat Gilze Rijen versneld van het gas af wil. Lees verder

 • Een blijvende verbinding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid

  23 juli − Onlangs sprak de gemeenteraad uitgebreid over de toekomstige plannen voor een veilige spoorzone. Op basis van de toekomstvisie Spoorzone van 2013 is gezamenlijk met het Rijk, Provincie, NS, ProRail en de gemeente een voorkeursvariant in beeld gekomen. Deze variant behelst aanleg van een tunnel voor fietsers, voetgangers en lokaal autoverkeer op de plek van de overweg Julianastraat – Stationsstraat. Op deze manier blijft verbinding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid intact en wordt het station aan beide kanten toegankelijker. Lees verder

 • Vijver Park Wolfsweide gevaar voor Volksgezondheid - Actie nodig!

  18 juni − Sinds vrijdag 15 juni is de vijver in Park Wolfsweide gesloten wegens gevaar voor de Volksgezondheid. Ook is het losloopgebied voor honden afgesloten. De VVD Gilze en Rijen is niet verbaasd over deze problemen. VVD-commissielid en dagelijks bezoeker van Park Wolfsweide Adri Schelfhorst: “Er is al geruime tijd een enorme stankoverlast. De vijver is duidelijk vervuild met allerlei afval uit het riool. Dat het onveilig is voor mens en dier was te verwachten, omdat maatregelen voor een goede structurele oplossing al heel lang op zich laten wachten.” Lees verder

 • Veel onduidelijkheid over nieuw afvalbeleid

  28 mei − De VVD fractie blijft sceptisch over het nieuwe afvalbeleid, waarbij restafval voortaan naar ondergrondse containers gebracht moeten worden. Raadlid Hans Rutten: “Het college wil vooral snelheid maken met de invoering, maar te veel vragen zijn nog niet beantwoord. Op deze manier worden oogkleppen opgezet voor de zorgen die inwoners hebben over deze manier van afvalinzameling.” Lees verder

 • Coalitieakkoord mist ambitie, meetbare doelstellingen en financiële onderbouwing

  06 mei − Op donderdag 3 mei sprak de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat gesloten is door de drie partijen van de oude coalitie. De VVD Gilze en Rijen is niet enthousaist over dit akkoord. Fractievoorzitter David Vermorken: “Het opgestelde programma bevat vooral veel inspanningen, maar veelal wordt niet concreet gemaakt wat de resultaten zijn die onze inwoners van die inspanningen mogen verwachten of hoe resultaat bereikt wordt. En het coalitieakkoord bevat nergens een financiële onderbouwing die de bekostiging van deze genoemde inspanningen mogelijk maakt. Daarnaast missen wij een belangrijk stuk ambitie.” Lees verder

 • VVD ondanks verkiezingswinst buiten coalitie gehouden

  23 april − Afgelopen week werd duidelijk dat ondanks de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen, de zittende coalitie de komende vier jaar doorgaat. Dit betekent dat we als VVD Gilze en Rijen vanuit de oppositie aan de slag gaan voor onze vier dorpen. De VVD had graag aan tafel gezeten om serieus te praten over het beleid voor de komende vier jaar. Helaas besloten de zittende coalitiepartijen anders. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen luistert naar inwoners

  10 april − Afgelopen zaterdag 7 april ging de VVD weer langs de deuren in een zonnig Rijen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan wel net achter de rug, als VVD-fractie willen we constant weten wat er leeft onder de inwoners van onze vier dorpen. Dit maal bezochten we o.a. de Jeroen Boschstraat en Wilhelminastraat in Rijen. Lees verder

 • VVD Gilze en Rijen wint en gaat met drie raadsleden aan de slag voor onze vier dorpen!

  25 maart − Vorige week woensdag 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitslag was voor de VVD Gilze en Rijen historisch goed. We kregen steun van maar liefst 1878 inwoners. Dat waren 756 inwoners meer dan vier jaar geleden, een enorme stijging! In elk stembureau in onze gemeente stemden meer mensen op ons dan vier jaar terug. Hierdoor kregen we ook een extra zetel, waardoor er voortaan drie VVD’ers in de gemeenteraad zitten. Wij willen iedereen die op ons gestemd hiervoor hartelijk danken. De VVD Gilze en Rijen gaat de komende vier jaar dan ook met veel enthousiasme aan de slag voor onze vier dorpen. Lees verder

 • Lijsttrekker David Vermorken gaat aan de slag voor onze vier dorpen!

  12 maart − De 32-jarige David Vermorken is lijsttrekker voor de VVD Gilze en Rijen. Hij kijkt uit naar de komende vier jaar: “Samen met een enthousiast team van lokale mensen, heb ik er veel zin in om de komende vier jaar aan de slag te gaan voor onze vier dorpen. Want woorden bouwen geen nieuwe huizen en onze buurten knappen zichzelf niet op. En onze vier dorpen worden niet vanzelf veiliger, daar moet je wat voor doen. Gelukkig kun je daar voor kiezen door op woensdag 21 maart op de VVD Gilze en Rijen te stemmen. Kies voor doen!” Lees verder

 • Vragen over trage afhandeling bezwaarschriften tegen WOZ-beschikking

  12 maart − Op zaterdag 10 maart 2018 was er op NPO 1 een uitzending van het TV-programma Kassa! over de WOZ-beschikkingen van gemeenten. De WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaak) stelt de waarde van een huis vast en is de grondslag voor onder andere de Onroerend Zaak Belasting (OZB). In deze uitzending van Kassa! werd gesteld dat Gilze en Rijen een van de gemeenten is met de grootste achterstand in de afhandeling van bezwaren op de WOZ-waarde. Zo zouden er 3244 bezwaren niet op tijd beantwoord zijn. We staan volgens de berichtgeving zelfs op plaats 3 van de ranglijst van gemeenten met de langzaamste reactie. De fractie van de VVD Gilze en Rijen geschrokken van de berichtgeving. Wat ons betreft is dit een ranglijst waar we niet moeten willen staan, want inwoners die bezwaar maken moeten gewoon snel antwoord krijgen. Daarom hebben wij vragen aan hierover aan de wethouder gesteld. Lees verder

 • Hans Rutten (VVD, plaats 2) aan de slag tegen ondergrondse restafvalcontainers

  04 maart − De 59-jarige Hans Rutten staat op plaats 2 van de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hans: “Ik ben al 35 jaar gelukkig getrouwd met Maud en vader van Matthijs en Frederique. Tot eind vorig jaar heb ik 36 jaar langs als gemeenteambtenaar bij verschillende gemeenten gewerkt als manager dienstverlening. Die ervaring heeft mij een goede politieke antenne opgeleverd die mij helpt als raadslid. Sinds dit jaar werk ik bij PSOG.” Lees verder

 • Hans van Nistelrooij (VVD, plaats 3) aan de slag voor een ander luchthavenbesluit

  25 februari − De 66-jarige Hans van Nistelrooij staat op plaats 3 van de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hans: “Ik ben getrouwd met Marjan en trotse vader van Margot en Annemarie. Sinds 2015 ben ik met pensioen. Daarvoor werkte ik veel in India, China en Amerika aan nieuwe innovaties en het ontwikkelen van nieuwe bedrijven. In mijn vrije tijd reis ik graag met Marjan naar verre bestemmingen, lees ik graag en speel ik golf.” Lees verder