Vragen over trage afhandeling bezwaarschriften tegen WOZ-beschikking

Op zaterdag 10 maart 2018 was er op NPO 1 een uitzending van het TV-programma Kassa! over de WOZ-beschikkingen van gemeenten. De WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaak) stelt de waarde van een huis vast en is de grondslag voor onder andere de Onroerend Zaak Belasting (OZB). In deze uitzending van Kassa! werd gesteld dat Gilze en Rijen een van de gemeenten is met de grootste achterstand in de afhandeling van bezwaren op de WOZ-waarde. Zo zouden er 3244 bezwaren niet op tijd beantwoord zijn. We staan volgens de berichtgeving zelfs op plaats 3 van de ranglijst van gemeenten met de langzaamste reactie. De fractie van de VVD Gilze en Rijen geschrokken van de berichtgeving. Wat ons betreft is dit een ranglijst waar we niet moeten willen staan, want inwoners die bezwaar maken moeten gewoon snel antwoord krijgen. Daarom hebben wij vragen aan hierover aan de wethouder gesteld.

De vragen die wij gesteld hebben zijn:

1. Is het college bekend met deze berichtgeving van het TV-programma Kassa? Zo nee, waarom niet?

2. Klopt het dat de gemeente Gilze en Rijen niet tijdig heeft besloten op 3244 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de WOZ-beschikking? Zo nee, waarom niet?

3. Wat gaat u doen om deze enorm achterstand van de verwerking van bezwaarschriften in te lopen?

4. Wanneer zijn alle bezwaarschriften afgehandeld? Wat is de gemiddelde doorlooptijd?

5. Waarom heeft het college de raad niet eerder geïnformeerd over deze enorme achterstand in de afhandeling van bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikking?

6. In de uitzending wordt ook gesteld dat huurders sinds 1 januari 2016 een WOZ-beschikking moeten krijgen. Ons bereiken echter veel berichten dat veel huurders nog geen WOZ-beschikking hebben ontvangen. Kunt u aangeven of in 2016 en in 2017 deze WOZ-beschikkingen verstuurd zijn naar huurders door de gemeente?

7. Zijn de WOZ-beschikkingen voor 2018 reeds verstuurd? Zo nee, wanneer gebeurt dat?

8. Wat gaat u doen om in de toekomst te garanderen dat er tijdig op bezwaarschriften  tegen de WOZ-beschikking wordt besloten?


Namens de VVD Gilze en Rijen,

David Vermorken, fractievoorzitter