VVD Gilze en Rijen: "Gemeente blijft één van de goedkoopste gemeenten om in te wonen"

De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in onze vier dorpen. Zo zijn bijna alle scholen vernieuwd en is er in Rijen met Den Butter een prachtig zwembad en een grote sporthal geopend. Dit heeft er wel voor gezorgd dat de gemeentelijke spaarpot voor slechtere tijden de afgelopen jaren goeddeels leeg is geraakt. De VVD Gilze en Rijen is blij dat de Perspectiefnota die het college nu heeft voorgesteld, zorgt dat de vele voorzieningen in onze dorpen, zoals bibliotheken, culturele centra en sportaccommodaties, open kunnen blijven en dat er niet bezuinigd hoeft te worden op onze verenigingen. En dat terwijl Gilze en Rijen één van de goedkoopste gemeenten van Nederland blijft om te wonen.

Bezuinigingen Rijksoverheid

Alle gemeenten in Nederland zien zich geconfronteerd met toenemende kosten voor bijvoorbeeld de jeugdzorg. Fractievoorzitter Hans Rutten hierover: "Onze jeugd verdient goede zorg waar nodig. Tot onze grote spijt krijgen we de stijgende kosten voor jeugdzorg echter niet gecompenseerd door de Rijksoverheid. Sterker nog: omdat het Rijk minder geld uitgeeft dan begroot, krijgen ook alle gemeenten in Nederland minder geld. Daardoor moeten we scherpe keuzes maken om duurzaam te blijven investeren in onze inwoners en onze vier dorpen.


Duurzaam investeren

De VVD is blij dat het college kiest om te blijven investeren in projecten die belangrijk zijn voor onze vier dorpen en onze inwoners. Fractievoorzitter Hans Rutten: "In de Perspectiefnota is voor het eerst geld uitgetrokken om de gemeentelijke gebouwen en sportparken duurzamer te maken. Ook is er voor het eerst geld beschikbaar om in wijken zoals de Keienbijters in Gilze en Wolfsweide in Rijen de openbare ruimte groener en klimaatadaptief in te richten. Maar ook voor de verbetering van de spoorzone in Rijen, de centrumplannen en sporthal Achter de Tuintjes is de komende jaren geld beschikbaar. 


Keuzes maken

Tegelijkertijd moeten er wel keuzes gemaakt worden. Hans Rutten: "Onder leiding van VVD-wethouder David Vermorken is er scherp gekeken naar alle uitgaven die de gemeente doet. Op sommige gebieden moet er de komende jaren wel bezuinigd worden. Daardoor blijft Gilze en Rijen een van de goedkoopste gemeenten van Nederland, kan de gemeentelijke spaarpot voor slechte dagen weer gevuld worden en is de begroting voor de komende jaren weer sluitend." 


Vragen of opmerkingen? 

Neem vooral contact met ons op. Fractievoorzitter Hans Rutten kunt u bellen op 06-22956693 en mailen via hansrutten8@gmail.com, raadslid Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl. Natuurlijk kunt u ook kijken op onze website www.vvdgilzerijen.nl en ons bereiken via Facebook, Instagram en Twitter.