VVD zeer geschrokken van reactie Defensie

In het ontwerp-luchthavenbesluit staat welke activiteiten Defensie wil uitvoeren op de vliegbasis Gilze Rijen. Hierop én op de Milieu Effect Rapportage (MER) waarin de gevolgen voor het milieu worden besproken, zijn indertijd ruim 800 zienswijzen door omwonende en de gemeente ingediend. Ook is door omwonenden een petitie overhandigd aan de vaste Tweede Kamercommissie voor Defensie. Die petitie heeft geleid tot de motie-Kerstens in de Tweede Kamer, die pleit voor een “gedragen luchthavenbesluit”. Defensie heeft al deze opmerkingen beoordeeld en kwam 25 nov jl met zijn voorlopige reactie.

“Deze voorlopige reactie is volgens de VVD Gilze en Rijen zeer teleurstellend, wij zijn ervan geschrokken”, aldus Hans van Nistelrooij, VVD-raadslid en plaatsvervangend lid van het COVM, de commissie waarin omwonenden met Defensie in gesprek gaan. Van een gedragen besluit is door dit handelen van Defensie echt geen sprake.


Niet minder vliegactiviteiten

    De inzet van hypermoderne simulatoren zal niet leiden tot minder

    vliegactiviteiten maar eerder meer. Dit is volkomen tegengesteld aan wat de

    vorige commandant Commandeur Polet voor ogen stond. Die liet nog in een

    presentatie aan omwonende zie hoe hij middels simulatoren het circuit vliegen

    kon verminderen.

 

    Er blijft ruimte voor de tijdelijke stalling van jachtvliegtuigen, wanneer die

    toestellen niet terechtkunnen op Vliegbasis Volkel of Leeuwarden.


    Defensie wil de mogelijkheid om 3.5 keer meer te vliegen dan nu.


    De aanpassingen die Defensie wel doet, zijn vooral cosmetisch. De echte

    zorgen van de inwoners van onze vier dorpen worden door Defensie niet

    gehoord.


Raadslid Hans van Nistelrooij: “Dit voorspelt weinig goeds voor de leefbaarheid van onze dorpen. Defensie is nauwelijks tegemoet gekomen aan de terechte wensen en zorgen van omwonenden van de vliegbasis Gilze-Rijen en de zorgen van de Gemeente. Onze zorgen en die van onze bewoners zijn nauwelijks serieus genomen. Wij zullen dan ook samen met de andere fracties, het college en de omwonende blijven strijden voor een beter besluit voor onze inwoners.”