VVD erg blij dat gemeente Gilze en Rijen meedoet met het Lokaal Sportakkoord.

VVD wethouder David Vermorken ziet nieuwe samenwerking ontstaan vanuit de sportverenigingen. De gemeente Gilze en Rijen heeft zich bij de eerste kopgroep Gemeentes aangesloten om als partner deel te nemen in het Lokaal Sportakkoord. Andere partners zijn bv de basisscholen, CCGR en de GGD. Maar natuurlijk vooral sportverenigingen. Het toont maar weer de lokale kracht van onze verenigingen die op deze manier intensiever met elkaar gaan samenwerken rond diverse thema’s.

Zo werken de clubs samen binnen sportpark Vijf Eiken, pakken ze gezamenlijk vraagstukken aan waar elke vereniging mee worstelt en werken ze samen met de gemeente aan het verduurzamen van sportparken. Maar ook doet bijvoorbeeld de GGD Hart van Brabant mee bij het stimuleren van rookvrije clubs en werken kinderopvangorganisaties en basisscholen aan het bevorderen van beweging voor ouderen en kleuters.


“Wij zijn erg blij met deze samenwerking” zei VVD raadslid Hans van Nistelrooij in de Commissie Samenleving “omdat de sportverenigingen en scholen nu met de door henzelf geformuleerde ambities aan de slag kunnen.  De aangesloten verenigingen zijn erg enthousiast van start gegaan. Jammer dat er nog sportverenigingen zijn in onze gemeente die niet meedoen. Hopelijk zien die snel de voordelen van meedoen in en sluiten ze zich alsnog aan. Dat kost de vereniging niets, maar kan wel veel opleveren.”


Sportwethouder David Vermorken (VVD Gilze en Rijen) gaf in dezelfde commissievergadering ook aan dat clubs die nog mee willen doen bij één of meerdere van de geplande acties van harte welkom zijn om alsnog het sportakkoord te ondertekenen. “Dat kan als partner, door mee te werken aan de uitvoering van één of meerdere acties, of als sponsor, waarmee de club aangeeft de doelen van het sportakkoord te ondersteunen, maar nog even niet mee te doen met een van de  acties.”