De VVD is tevreden met het financiele oordeel van de Provincie

Provincie oordeelt dat meerjarenbegroting Gilze en Rijen reëel in balans is. Dit beleid is ingezet door VVD wethouder David Vermorken

In 2019 maakte de gemeente Gilze en Rijen duidelijke financiële keuzes voor de komende jaren. Dit was nodig voor een gezonde financiële positie op de korte en de lange termijn. Rondom de jaarwisseling ontving de gemeente goed en slecht nieuws over de gemeentelijke financiën. Het goede nieuws komt van de provincie Noord-Brabant; de provincie oordeelt dat de gemeentebegroting weer in balans is. Het slechte nieuws komt uit Den Haag; het Rijk heeft de gemeentebijdrage voor 2019 verlaagd.

 

De begroting 2020 ‘Duurzaam investeren’ van de gemeente Gilze en Rijen is beoordeeld door de Provincie Noord-Brabant als toezichthouder op alle Brabantse gemeenten. “Hiermee heeft”, aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij, “de VVD een van haar verkeizingsbelofte waargemaakt nl de financiën structureel op orde, de lasten zo laag mogelijk en de noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen (onze spaarpot voor moeilijke tijden die grootdeels leeg was)”.

De Provincie concludeert dat de meerjarenbegroting 2020-2023 structureel in evenwicht is. 


Duurzaam investeren

De VVD onderkent echter ook dat we deze koers de komende jaren door moeten zetten, want de spaarpot van de gemeente om risico’s op te vangen moet beter gevuld worden. 

Dit is de enige manier iom te kunnen blijven investeren in projecten die belangrijk zijn voor onze vier dorpen en onze inwoners. In de meerjarenbegroting is oa voor het eerst geld uitgetrokken om de gemeentelijke gebouwen en sportparken duurzamer te maken.


Voorzichtigheid geboden

“Toch past ons nog steeds voorzichtigheid” zegt raadslid Hans van Nistelrooij, “omdat de landelijke overheid de komende maanden de bijdragen uit het Gemeentefonds opnieuw vast stelt. Hier zit nog een reëel risico dat gemeente door deze herverdeling opnieuw gekort wordt. Hopelijk valt het mee”.


Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via  hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.