VVD blij met nieuwe kunstgrasvelden op Sportpark Vijf Eiken in Rijen

Tijdens het begrotingsdebat in november 2019 gaf de VVD al aan dat we konden instemmen met de begroting 2020 Dit met name omdat de begroting er voor zorgt dat de vele voorzieningen in onze dorpen, zoals bibliotheken, culturele centra en sportaccommodaties, open kunnen blijven en dat er niet bezuinigd hoeft te worden op onze verenigingen. Sterker nog: door een meerjarige sluitende begroting te maken kan er duurzaam geïnvesteerd blijven worden in onze vier dorpen.

Wij zijn dan ook blij dat we nu het geld beschikbaar hebben om de vier kunstgrasvelden voor hockey en voetbal op sportpark Vijf Eiken gefaseerd te vervangen. Dat heeft het college van B&W afgelopen week aan de gemeenteraad voorgesteld. Zowel HCGR als VV Rijen worden nu geconfronteerd met velden in zo’n slechte staat dat ze mogelijk door de bonden afgekeurd gaan worden met alle gevolgen van dien. Want dat zou betekenen dat er niet meer gesport kan worden. Daarom zijn we blij dat de vervanging van zowel de hockeyvelden als van twee kunstgrasvoetbalvelden, een jaar naar voren gehaald wordt. Dat betekent dat de hockeyvelden nog dit jaar in de zomerstop vervangen worden en de voetbalvelden volgend jaar in de zomerstop. 


“ Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zonder problemen kunnen doorgaan met hun sporten alle sociale activiteiten die daar bij horen” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij. “ Wij zijn dan ook blij dat we tijdig de middelen in de begroting voor dit doel hebben kunnen veiligstellen. Het is een van de belangrijke redenen waarom wij onze financiën op orde moeten hebben. Want alleen met een goede financiële positie van onze gemeente, kunnen wij die dingen doen, die voor onze inwoners belangrijk zijn.”. 


Om ook meteen een stap te zetten in het verduurzamen van het sportpark wordt onderzocht of de watervelden voor de hockeyclub met regenwateropvang nat gehouden kunnen worden. Nu wordt er nog drinkwater gebruikt. 

Al met al een bewijs dat de VVD Gilze en Rijen aan de slag is voor onze vier dorpen.