Park Wolfsweide opknappen

In Park Wolfsweide zijn er al lange tijd klachten over de paden die er slecht bijliggen. De paden zijn glad en er blijft snel water op staan. Bij vochtig weer zijn de paden zacht en hierdoor moeilijk begaanbaar. Erg jammer voor een park wat zeer geliefd is bij gezinnen met kinderen, hondenbezitters en jeugd die veel gebruik maken van het mooie park.

Op verzoek van de bewonerswerkgroep heeft de gemeente vorig jaar november een proef gestart om een deel van de paden van het Wolfsweidepark te voorzien van ander materiaal zodat na vochtige periodes de paden goed begaanbaar blijven voor de wandelaars. Een deel van het hoofdpad en een gedeelte van de paden in het hondenlosloopgebied zijn aangepakt. (zie foto)

De VVD Gilze en Rijen is blij dat de proef is geslaagd en wil graag zien dat het college nu doorpakt en zo spoedig mogelijk alle paden in het park voorziet van ander materiaal. Dan kan in 2020 iedereen genieten van het park zonder natte voeten te krijgen of uit te glijden.


cid:image002.png@01D5A46C.81E66180

Groene paden zijn gedaan (proef)

Rode paden in 2020 aanpakken


Een tweede probleem in het park is de overstortvijverfunctie. Na de grondige opknapbeurt van het park in 2013 was men in de veronderstelling dat eens in de 30 jaar het rioolwater in de vijver terecht zou komen en dat daarbij eveneens het overloopveld , waarvan de speeltuin een onderdeel is, onder water zou komen te staan. De laatste jaren is echter door de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande extreme regenbuien deze “overstroming” herhaaldelijk voorgekomen. 

In de praktijk betekent dit dat de overstort stank, blauwalg en e-colibacterie veroorzaakt.  

In de commissie Ruimte van 26 november gaf VVD fractievoorzitter Hans Rutten aan:

“zorg in 2020 voor een goede structurele oplossing om zoveel mogelijk milieuoverlast van de overstortvijver te voorkomen”. 

Dat de functie van een overstortvijver blijft bestaan is noodzakelijk maar wel met veel minder risico’s voor de gezondheid van mens en dier”.

In de commissie Ruimte zijn 4 oplossingsvarianten besproken en een meerderheid heeft gevraagd voor een verdere uitwerking van een bovengrondse berging (groene berging) met een inhoud van 10.000 m3.  VVD wil dat de Raad in het eerste kwartaal van 2020 een definitief besluit nemen zodat we aan de slag kunnen.