VVD zeer blij met de komst van VVD staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. De staatssecretaris van Defensie komt 12 februari zelf polshoogte nemen van de ontwikkelingen rond het nieuwe luchthavenbesluit.

Na enkele turbulente COVM vergaderingen waarin de omwonende van Luchtmachtbasis GilzeRijen klip en klaar hun teleurstelling en ongenoegen hebben ge-uit naar aanleiding van de voorgenomen toekomst plannen van Defensie heeft de staatssecretaris aangekondigd zelf met de Gemeente en omwonende in gesprek te willen.

“Wij zijn hier heel blij mee” aldus VVD raadsleden Hans Rutten en Hans van Nistelrooij . “ Het is in deze fase van besluitvorming erg belangrijk dat de staatssecretaris zelf hoort hoe wij als omwonende de geluidsoverlast ervaren”

Dat deze overlast groot en structureel is blijkt ook uit de analyse die gemaakt is van de bij defensie binnengekomen klachten. Uit die analyse blijkt dat er rond de basis GilzeRijen net zoveel klachten binnenkomen bij defensie als uit de rest van Nederland. Wij vinden dan ook dat de nieuwe contouren niet boven Rijen Zuid en Gilze Noord moeten komen te liggen en dat Hulten en Molenschot gebaat zijn met het niet doorgaan van de Reserveveldfunctie voor de basis.

Deze punten zijn ook ingebracht door de VVD raadsleden Hans Rutten en Hans van Nistelrooij tijdens hun bezoek aan André Bosman, VVD Tweede Kamerlid voor oa Defensie. Ook hij heeft begrip getoond voor onze situatie en zijn steun toegezegd.

“Wij zijn geen tegenstanders van de Vliegbasis” aldus de VVD raadsleden “maar wij vinden dat in goed overleg tot een gedragen besluit gekomen moet worden zoals dat vastgelegd is in de Tweede Kamer-motie-Kerstens , die pleit voor een “gedragen luchthavenbesluit”