VVD-raadslid Ryan van Osch kijkt terug op twee jaar in de raad

Twee jaar geleden werd VVD'er Ryan van Osch met voorkeurstemmen verkozen in de raad. In de afgelopen twee jaar heeft hij zich bezig gehouden allerlei zaken, van de sociale kant van onze gemeente tot nu recentelijk de meer financiële kanten van de gemeente. In de afgelopen twee jaar is hij samen met de VVD Gilze en Rijen van de oppositie naar de coalitie gegaan en heeft hij meegemaakt hoe de dynamic dan verandert in de raad. Nu blikt hij terug op de hoogtepunten van de afgelopen twee jaar en kijkt hij naar de komende twee jaar.

"Met mijn 22 jaar is 2 jaar nog best wel een lange tijd, maar toch zijn de afgelopen twee jaar voorbij gevlogen," aldus Ryan. "Het is een tijd geweest waar ik ontzettend veel geleerd heb en hopelijk ook andere iets heb kunnen leren. Toen ik in de raad kwam bracht ik de gemiddelde leeftijd omlaag. Als jongere heb je soms toch een andere invalshoek. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat de raad mensen van alle leeftijden en achtergronden zitten."


Hoogtepunten

Ryan vervolgt: "Als ik terugdenk aan wat voor mij nu de hoogtepunten zijn dan moet ik denken aan de OBS de Wildschut. Ondanks het feit dat het project vertraagd is, is het toch een speciale ervaring om het woord te mogen voeren over mijn oude basisschool, waarvan een deel van de meesters en juffen nog hetzelfde zijn als toen ik afscheid nam. Deze school wordt momenteel nieuw gebouwd, een proces waar de VVD Gilze en Rijen steeds achter gestaan heeft. Daarnaast was het geweldig om het woord te mogen voeren in regionale bijeenkomsten, om zo met de regio Hart van Brabant het beste gedaan te krijgen voor onze inwoners. En recentelijk zit ik ook nog eens in de verbindingscommissie voor de ABG-organisatie, om zo te zorgen dat we een betere samenwerking krijgen tussen de drie raden en meer dingen efficiënter kunnen doen.". 


Vooruitblik

Ryan sluit af: "Voor de komende twee jaar hoop ik dat we nog een slag kunnen slaan in efficiënter te werk te gaan in de gemeente, zoals we nu al proberen in de zorg door instantie met elkaar te verbinden en binnen de ABG door het harmoniseren van processen. De komende twee jaar is het moment om te bouwen op deze eerste stappen en efficiënter te werk te gaan, zodat wij als gemeente de zorg betaalbaar kunnen houden. Tot slot hoop ik nog een stap te kunnen zetten in het OV verbeteren. Een ding is zeker, ik hoop dat jullie de komende twee jaar met mij mee willen blijven denken zodat we samen kunnen werken aan een betere gemeente.