VVD Gilze en Rijen verwelkomt nieuwe burgemeester Derk Alssema.

De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en niemand ontkomt eraan.Het is voor ons allemaal onbekend terrein. Ook voor onze nieuwe burgemeester Derk Alssema. Hij is bij Koninklijk Besluit per 7 april benoemd als burgemeester van Gilze en Rijen, maar helaas moet de installatie door de gemeenteraad uitgesteld worden. Dat neemt niet weg dat Derk Alssema als burgemeester aan de slag kan.

De VVD fractie kijkt uit naar de samenwerking met deze nieuwe burgemeester. Hij zal zeker zijn eigen werkwijze kiezen. Als nieuwe burgemeester zal hij ons samen met het college moeten voorgaan in de aanpak om het virus onder controle te krijgen en de effecten voor onze gemeente zo klein mogelijk te houden.


De VVD fractie heeft al eerde haar waardering uitgesproken voor hoe VVD wethouder David Vermorken samen met zijn collega’s pal staat voor onze ondernemers en voor de verenigingen. Ook hebben wij al eerder aandacht gevraagd voor de effecten van de corona-pandemie voor onze jeugd.


Deze keer willen we als fractie stil staan bij de ouderen in onze gemeente. Door de sociale isolatie neemt de eenzaamheid sterk toe. Dit ondanks alle aandacht die bijvoorbeeld kinderen onze ouderen geven door tekeningen in de brievenbus te stoppen. Wij doen dan ook een beroep op iedereen om deze groep niet te vergeten. Houdt oog voor elkaar, maar neem alle maatregelen serieus.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via  hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.