VVD Gilze en Rijen: Heel tevreden met Duurzame herinrichting Rijen Noord-Oost en wijk “Steenakkers” in Gilze

De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en legt veel activiteiten stil. “Daarom zijn wij als VVD Gilze en Rijen blij dat de gemeente het verduurzamen en opknappen van Rijen Noord-oost en de wijk “Steenakkers” in Gilze ter hand neemt” aldus VVD raadsleden Hans Rutten, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij.

De corona-pandemie raakt ons allemaal. Het grijpt in op ons dagelijkse leven en legt veel activiteiten stil. “Daarom zijn wij als VVD Gilze en Rijen blij dat de gemeente het verduurzamen en opknappen van Rijen Noord-oost en de wijk “Steenakkers” in Gilze ter hand neemt” aldus VVD raadsleden Hans Rutten, Ryan van Osch en Hans van Nistelrooij. 

“Deze projecten sluiten goed aan bij het verkiezingsprogramma van de VVD Gilze en Rijen waarin wij toen al pleiten voor het toegankelijk houden van straten, ook voor fietsers en stoepen en het toekomstbestendig maken van onze wijken” vervolgt Hans van Nistelrooij. De integrale aanpak waarbij nu al afstemming wordt gezocht met het nieuwbouwproject “Tussen de Leijen” en de afstemming met de onderhoudsprojecten in de omliggende straten past ook in de visie van de VVD Gilze Rijen”.

VVD fractievoorzitter Hans Rutten vult aan: “In Rijen gaat het om de straten Riekevoort/Mosselaar, Zaaren, Doornbos, Sterkenhoeve, Breebroek en Wouwerbroek. Het is een veelomvattend project waarbij alle belangen zoveel mogelijk worden meegewogen.” 

 “In de wijk “Steenakkers” in Gilze is sprake van achterstallig onderhoud aan wegen, groen en een klein gedeelte van de riolering. Door de buurtvereniging is een plan van aanpak geschreven dat als uitgangspunt kan dienen voor het verder verloop van het project” vervolgt VVD raadslid Ryan van Osch. 

Voor beide projecten geldt dat de VVD Gilze en Rijen erop zal toezien dat kwaliteits- en inrichtingseisen worden gevolgd en er een duurzame, klimaatbestendige en fietsvriendelijke inrichting van de wijken ontstaat.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via  hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.