VVD Gilze en Rijen: De ABG organisatie onder een dak biedt kansen voor een efficiency slag en een kwaliteitsimpuls.

Sinds de ambtelijke fusie vanaf 2016 werkt de ABG-organisatie vanuit drie gemeentekantoren. Binnen elk gemeentekantoor werkt men voornamelijk aan één van de vier domeinen. Doordat de drie gemeentekantoren hemelsbreed op circa 20 kilometer van elkaar af liggen, vraagt dit veel reistijd en flexibiliteit van medewerkers.

Binnen de ABG-organisatie is het optimaliseren van de samenwerking tussen de domeinen en het harmoniseren van de werkprocessen een belangrijk aandachtspunt. Met de huidige manier van werken komt het zelden voor dat medewerkers elkaar toevallig ontmoeten, terwijl men daar wel gebaat bij is. 

“Het in een gebouw onderbrengen van de gehele ABG organisatie biedt kansen om de organisatie verder te stroomlijnen en efficiënter te laten werken. Deze kostenreductie zien wij graag gekwantificeerd en de consequenties hiervan opgenomen in de ABG begroting 2021. Gezien alle opmerkingen die gemaakt zijn tav het op drie locatie werken van de organisatie door het college en het ABG bestuur hebben wij hier wel hoge verwachtingen van” aldus VVD raadslid Hans van Nistelrooij tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2020. Het amendement met deze strekking hebben wij  met het CDA en Kern 75 ingediend. Dit amendement is samen met het raadsvoorstel om de ABG organisatie onder te brengen in het Audaxgebouw in Gilze aangenomen door de gemeenteraad.

Op 22 juni zijn wij uitgebreid bijgepraat over de status van het ABG huisvestingsproject. Het proces dat ons gebracht heeft tot het moment waarop een besluit genomen moest worden op 9 juli was duidelijk. 

Ook de gemeenteraad van Alpen Chaam heeft ingestemd met dit verhuisplan. De VVD betreurt het dat de gemeenteraad van Baarle Nassau dit plan niet steunt. Het ABG-bestuur zal nu een besluit moeten nemen hoe nu verder te gaan.

De VVD Gilze en Rijen beseft dat er in het najaar nog enkele belangrijke besluiten genomen moeten worden. Zo zal het college nog met voorstellen moeten komen of de bestuurszetel, de raad en commissievergaderingen ook naar Gilze verhuizen of dat het mogelijk is dit in Rijen te houden. Hetzelfde geldt voor ons Gemeentehuis, dat is een kenmerkend gebouw voor onze Rijen maar wel energielabel F/G. Hierdoor zal dit gebouw nog veel investeringen vragen voor het in 2030 label A zou kunnen zijn.

Ook moet er een oplossing komen voor de trouwzaal een de dienstverlening aan de inwoners van Rijen.

De tweede helft van 2020 zal er meer duidelijkheid komen over deze kwesties.


Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via  hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.