VVD gaat voor veilige noordelijke variant snelfietsroute

In 2018 is een voorkeurstracé voor de snelfietsroute in Rijen vastgesteld. Deze route loopt vanuit Tilburg ten noorden van het spoor, bij de Generaal Maczektunnel wordt een nieuwe fietsbrug gerealiseerd waarna de fietsroute richting het stationsplein loopt. Daarna gaat het fietspad over de “ondergangtunnel” aan de Stationsstraat/Julianastraat en via de gelijkvloerse oversteek bij de Vincent van Goghstraat en een vervolg krijgt aan de zuidzijde van het spoor langs het Kleine Vospad naar de Broodbaan en daarna via de Rijksweg N282 richting Breda.

Op zich een mooie route zou je denken, maar de VVD fractie is niet blij met de gevaarlijk gelijkvloerse oversteek bij de Vincent van Goghstraat. Dit kwam ook in beeld tijdens de informatiebijeenkomst op 2 juli 019. 

VVD Gilze-Rijen en wijkbewoners hebben gepleit om het tracé vanuit het stationsplein door te laten lopen aan de noordzijde (langs Curtec). 

Met een veilige oversteek van de Vijf Eikenweg (N631) via de fietsbrug en door de tunnel naar de zuidzijde van het spoor richting de Broodbaan en sportpark “Vijf Eiken”.

VVD Gilze-Rijen wil gaan voor een veilige noord variant. 

VVD Fractievoorzitter Hans Rutten stelt: “niet alleen meer veiligheid voor het fietsverkeer vanuit Tilburg richting Breda maar zeker ook voor onze jeugdige sporters die niet meer via de gevaarlijke oversteek hoeven maken bij de Vincent van Goghstraat om naar hun voetbal-, hockey- of tennisvereniging te gaan ”. 

Een belangrijk voordeel met deze noordelijke tracé is dat hiermee het Vospad in zijn originele staat kan blijven, dus minder bomenkap en hiermee behoud van groene zoom langs het spoor.

We zijn verheugd dat ProRail, Curtec positief meedenken aan een noordelijke tracé van d snelfietsroute. VVD vindt het wel belangrijk dat de alternatieve variant binnen de gestelde krediet van € 819.000,--  blijft.

We willen graag doorpakken en zo spoedig besluiten om de noordelijke variant van de snelfietsroute te realiseren.


Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via  hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.