VVD Gilze & Rijen blij met nieuwe Wet Vroegsignalering voor de gemeente

2020 is een enorm zwaar jaar geweest voor de gemeente en voor haar inwoners. Door het wegvallen van banen kampen meer en meer inwoners met het risico van inkomensverlies, werkloosheid, schulden en armoede. De VVD Gilze en Rijen heeft daarom al meermaals gepleit in de raad om de focus te leggen op deze groep mensen die nog dicht bij de arbeidsmarkt staat en deze zo snel mogelijk terug aan het werk te helpen. VVD-raadslid Hans van Nistelrooij “We kunnen het nu niet veroorloven om langdurige trajecten aan te gaan met onzekere afloop en zullen ons eerst moeten focussen op de mensen die we direct weer aan het werk kunnen krijgen, om te voorkomen dat bij deze groep mensen de problemen zich kunnen gaan opstapelen.”

Taboe

Een van de problemen die lastig in toom te houden is de groeiende schuldenproblematiek. Raadslid Ryan van Osch “Op schulden rust nog vaak een taboe, terwijl hoe eerder wij er van weten des te sneller de persoon weer uit de schulden geholpen kan worden.” Daarom is de VVD Gilze en Rijen blij met de nieuwe wet vroegsignalering. Deze wet verplicht het gemeente om hun signalering zo in te richten dat we mensen die schulden dreigen op te bouwen al in een vroeg stadium op het netvlies krijgen en ze zo sneller kunnen helpen. VVD Raadslid Ryan van Osch: “Het is belangrijk dat we ook alles op alles zetten om het taboe te doorbreken en ook uitspreken dat het hebben van schulden je niet een slecht persoon maakt, maar dat het juist iedereen kan overkomen.” 


Hoe werkt het?

Vanaf 1 januari moeten verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers of drinkwaterbedrijven een seintje geven aan de gemeente al een inwoner een betalingsachterstand tussen de 30 en 100 dagen heeft opgebouwd en niet op de herinneringen van het bedrijf is ingegaan. De gemeente is vervolgens verplicht in contact te treden met de inwoner. De inwoner is vervolgens zelf vrij om in te gaan op het aanbod van de gemeente om de problematiek te bespreken. Raadslid Hans van Nistelrooij “Dit alles betekent echter wel meerwerk voor de gemeente, en benadrukt hoe belangrijk het is dat we eerlijke compensatie krijgen vanuit de rijksoverheid. Dit kan niet de jeugdzorg 2.0 worden waar de kosten de pan uit reizen en de financiële compensatie niet toereikend is.”


Heeft u het zelf lastig en loopt u tegen schuldenproblematiek aan, wacht niet en bel de landelijke hulplijn: 0800-8115.


Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of

opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans

Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch

op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van

Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.