VVD Gilze en Rijen blij met bereikte resultaten

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Onlangs presenteerde het college een terugblik op het coalitieprogramma 2019-2022. De VVD Gilze en Rijen is blij met de resultaten van de afgelopen jaren.

VVD-fractievoorzitter Hans Rutten: “Sinds mei 2019 maakt de VVD deel uit van de lokale coalitie. Samen met Kern’75, GB en CDA in de coalitie hebben we hard gewerkt aan onze vier dorpen. En daarbij hebben we ook steeds een open blik en uitgestoken hand gehad voor constructieve inbreng vanuit de oppositiepartijen. Het coalitieprogramma heette immers niet voor niets “Grote opgaven, breed draagvlak”. We kunnen constateren dat van de voorgenomen ambities 73% is afgerond en ruim 20% is in uitvoering of gedeeltelijk afgerond. Slechts 10 voornemens zijn niet afgerond, vaak met heel logische verklaring. Dat zijn goede rapportcijfers.”

De afgelopen jaren hebben we mooie dingen bereikt voor onze vier dorpen. En dat allemaal met een goede financiële basis. VVD-lijsttrekker David Vermorken was als wethouder financiën daarvoor verantwoordelijk: “We hebben de gemeentelijke financiën op orde gebracht. We hebben meer weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen dan in 2019. Tegelijkertijd heeft de gemeente ook fors minder schulden. De gemiddelde woonlasten voor een gezin in een koophuis zijn dit jaar slechts 626 euro. Dat is maar 17 euro meer dan in 2016. En het is ruim 250 euro minder dan in bijvoorbeeld Dongen, Goirle of Loon op Zand.”

Hans Rutten kijkt terug op goede resultaten: “Als VVD-fractie zijn we er trots op dat we een sociale gemeente zijn gebleven met goede ondersteuning voor de inwoners die dat nodig hebben. Zo hebben we miljoenen extra uitgetrokken voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning voor met name senioren. Er zijn daarnaast veel mooie projecten gerealiseerd, bijvoorbeeld de snelfietsroute F58, de nieuwbouw van de Wildschut in Gilze en de Fietsallee Chaamse Bossen. En de nieuwe voetbal- en hockeyvelden in Rijen maken het fijn om te sporten in onze gemeenten.”

Ook blij is Hans met de versnelling van de woningbouw: “Het kan ons wat betreft woningbouw niet snel genoeg gaan. Er wordt volop gebouwd in het centrumplan en in de Laars in Gilze en aan het Stationsplein en in Vliegende Vennen in Rijen. Maar we moeten nog meer bouwen voor de inwoners van onze vier dorpen. Daarom zijn we blij met de plannen voor woningbouw aan de Veenstraat in Molenschot, Tussen de Leijen in Rijen en aan de Oranjestraat en Wendel-Zuid in Gilze. Hier worden woningen gebouwd voor alle inwoners van onze gemeente: voor starters en doorstromers en voor ouderen en alleenstaanden. Het is belangrijk dat daar ook snel gebouwd wordt.”

Meer weten of contact? Kijk op www.vvdgilzerijen.nl of vind ons op Facebook of Instagram.