VVD Gilze en Rijen aan de slag met lokale thema’s

De VVD Gilze en Rijen is hard aan de slag voor onze vier dorpen. Zo zijn we de afgelopen tijd bezig geweest voor het behoud van de school en peuterspeelzaal in Hulten en hebben we vragen gesteld over de verkeersveiligheid op de N260 en over de trouwlocaties in onze gemeente.

Over onze vragen over vaste trouwlocaties kon u eerder al lezen. Inmiddels heeft het college ook deze vragen beantwoord. Dit jaar nog komt de burgemeester met een nieuwe visie op onder andere huwelijksvoltrekkingen in onze gemeente. Onze suggesties voor meer vaste trouwlocaties worden daarin meegenomen. Wij wachten deze visie af en hopen dat er snel meer vaste trouwlocaties aangewezen worden.

Behoud school Hulten

In de raadsvergadering van donderdag 12 mei werd uitgebreid gesproken over het behoud van de basisschool De Drie Musketiers en peuterspeelgroep Hummeldonk in Hulten. Fractievoorzitter David Vermorken: “De school en peuterspeelgroep zijn echt essentieel voor de leefbaarheid in Hulten. Het eenzijdige en onbegrijpelijke besluit van het bestuur van Nuwelijn om de school te sluiten is dan ook echt onacceptabel. Het zet niet alleen de leefbaarheid onder druk, maar dreigt namelijk ook alle investeringen die de gemeente in de leefbaarheid van Hulten zak steken de komende jaren, op voorhand al teniet te doen.” Samen met CDA, GB en D66 dienden we als VVD Gilze en Rijen dan ook een motie in die het college oproept om namens de gemeenschap van Hulten en de rest van de gemeente het belang van de school te benadrukken én vooral om bij Nuwelijn te pleiten voor het openhouden van de school.

Verkeersveiligheid

De afgelopen weken zijn we ook opgeschrikt door een drietal ongelukken in korte tijd op de N260, de Langenbergseweg in Gilze. Als VVD Gilze en Rijen leven we mee met de nabestaanden en slachtoffers van deze ongelukken. Ons bereikten de afgelopen dagen echter ook signalen dat de verkeerslichten op de kruising Langenbergseweg – Tilburgsebaan mogelijk niet goed afgesteld staan. Wij maken ons daar zorgen over en hebben daar vragen over gesteld aan het college. Zo komen alle feiten op tafel te liggen en kunnen we bekijken of er structurele maatregelen nodig zijn om ongelukken in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen.

Doe ook mee met ons!

De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.