VVD Gilze en Rijen aan de slag met Fietsplan en Spoorzone

De VVD Gilze en Rijen is hard aan de slag voor onze vier dorpen. Zo waren we laatste bij een informatieavond over het gemeentelijke Fietsplan en spraken we in de raadscommissie Ruimte over de Spoorzone. Bij beide plannen is de veiligheid van onze inwoners één van de belangrijkste aandachtspunten van de lokale VVD.

Fietsplan
Op 16 mei waren commissieleden van de VVD Gilze en Rijen aanwezig bij de presentatie van het Fietsplan Gilze en Rijen. De presentatie was vooral gericht op het proces en de onderdelen van het Fietsplan. Deze aanpak wordt door de VVD van harte ondersteund. Commissielid Bart van Enschot daarover: “Het mag nog wel een stukje concreter. Het is allemaal wel heel abstract. Voor 25.000 euro mag er een concreter plan liggen. Daarnaast heb ik meer aandacht gevraagd voor de veiligheid van de fietsers. We weten dat de meeste verkeersslachtoffers vallen in de groep fietsers. Aangezien het plan beoogt meer mensen en vaker te laten fietsen moet veiligheid voor deze groep in het plan voorop staan. Het motto van het beleidsplan zou dan ook moeten zijn: “Op weg naar een veilig fietsvriendelijk Gilze en Rijen 2030”.

Spoorzone
In de commissie Ruimte van 31 mei is gesproken over de voortgang van het proces over de spoorzone in Rijen. Een belangrijk project met een grote impact. De nieuwe coalitie wil een forse koerswijziging doorvoeren. In de commissie heeft fractievoorzitter David Vermorken gevraagd om een helder tijdspad: “Het is essentieel dat iedereen weet waar we aan toe zijn. Dat inwoners weten wanneer er besloten wordt over dit belangrijke project zodat ze zienswijzen kunnen indienen en kunnen inspreken. Dat hoort bij een goed project. We zijn dan ook blij dat het college heeft toegezegd dat er deze maand een uitgebreid tijdspad komt.” Wat de VVD betreft wordt de tijdsplanning nog voor de zomer door de raad of een raadscommissie besproken.

Het gaat namelijk ook over geld. Want elke maand uitstel kost tot 80.000 euro. En het overleg met het Rijk en Provincie over de extra benodigde middelen is nog niet afgerond.  Ook daar ging het in de raadscommissie over. David daarover: “Laten we heel duidelijk zijn: het project gaat wat ons betreft niet door als de gemeente voor alle extra kosten opdraait en het Rijk en/of Provincie hun verantwoordelijkheid niet nemen.” 

Doe ook mee met ons!
De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.