VVD Gilze en Rijen blijft strijden voor openhouden school Hulten

De VVD Gilze en Rijen is hard aan de slag voor onze vier dorpen. Zo blijven wij strijden voor het openhouden van de school De Drie Musketiers in Hulten. De Belangenvereniging Hulten is een petitie begonnen die inmiddels al ruim 500 handtekeningen heeft. En samen met de andere fracties van de gemeenteraad hebben wij een brief gestuurd naar de Raad van Toezicht van Nuwelijn. Die raad is de baas van de directeur/bestuurder van de stichting en kan ingrijpen. Aangezien de PvdA-wethouder van Onderwijs zelf niet met de Raad van Toezicht in gesprek wilde gaan, besloten de fracties om gezamenlijk een brief te sturen aan deze raad. Helaas hebben we op het moment van schrijven nog geen reactie gehad op deze brief en het verzoek daarin om met de gemeenteraad in gesprek te gaan.

Lokale Educatieve Agenda
Eerder riep de VVD de gemeente al op om alle middelen in te zetten om sluiting te voorkomen. VVD-commissielid Paul Houtepen zei onlangs in de raadscommissie: “Laat de wethouder nog maar eens het gesprek aangaan en het belang van deze school binnen onze gemeente maar vooral ook binnen Hulten aan de kaak stellen. En als ze geen gehoor vindt bij het bestuur, moet ze de Raad van Toezicht op het matje roepen.”

In hetzelfde commissiedebat werd ook de Lokale Educatieve Agenda (LEA) besproken. In deze LEA maken onderwijs en gemeente afspraken over onder meer het inlopen van onderwijsachterstanden die ontstaan zijn door het vele thuisonderwijs in coronatijd. De VVD Gilze en Rijen wil daar een voorwaarde aan verbinden. Fractievoorzitter David Vermorken: “Zonder school, kan je geen onderwijsachterstand inlopen. Dus als de stichting Nuwelijn de onderwijsachterstanden van kinderen wil vergroten door scholen te sluiten, hebben ze wat ons betreft ook geen recht op het geld dat de gemeente daaraan besteedt.”

De lokale VVD diende daarom een motie in voor de raad van maandag 13 juni om het openhouden van de scholen als voorwaarde op te nemen in de financiering. Bij het schrijven van dit artikel is het nog niet bekend of de motie op een meerderheid in de raad kan rekenen. David Vermorken daarover: “Geen woorden, maar daden. Deze financiering is het enige sturingsmiddel dat we in kunnen zetten tegen de onacceptabele sluiting van de school in Hulten. We hopen dat alle fracties de warme woorden over de school in Hulten ook om willen zetten in daden.”

Doe ook mee met ons!
De deur van de lokale VVD Gilze en Rijen staat altijd open voor mensen die mee willen denken of met ons aan de slag willen voor onze vier dorpen! Want lokale politiek gaat ergens over. En uiteraard staat onze deur ook altijd open voor inwoners, ondernemers en verenigingen die met een probleem of uitdaging zitten. Je kunt ons bereiken via mail@vooronzevierdorpen.nl en via Facebook en Instagram.