VVD Gilze en Rijen: Het Bisschop de Vetplein is nog steeds niet veilig

De VVD Gilze en Rijen is aan de slag voor onze 4 dorpen. Tijdens de commissievergadering riep VVD raadslid Bart van Enschot op tot snelheid remmende maatregelen op het Bisschop de Vetplein.

De heer Gard Boon kwam als inspreker zijn brief toelichten over met name de verkeerssnelheid op het Bisschop de Vetplein. Op basis van uitgevoerde snelheidsmetingen kan de enige conclusie zijn dat er te hard wordt gereden.

Uit de metingen is gebleken dat 60% van de auto’s te hard rijdt!

VVD raadslid Bart van Enschot hierover: “We zijn tevreden met een aantal doorgevoerde aanpassingen op het Bisschop de Vetplein die de verkeers- en voorrangssituatie duidelijker maken. Echter, dit heeft geen effect gehad op de snelheid van met name het autoverkeer. Dat 60% te hard rijdt kunnen we echt niet accepteren. In het adviesrapport van VVN wordt aangegeven dat een belangrijke maatregel het aanbrengen van snelheid remmende maatregelen is. Als voorbeeld gelden de Ridderstraat en de Oranjestraat in Gilze waar effectieve maatregelen zijn genomen om de snelheid te verminderen.

Tijdens de commissievergadering van dinsdag 27 juni heb ik hierop aangedrongen bij de verantwoordelijke wethouder. Helaas ziet de wethouder hiervan de urgentie niet en wacht op het jaarlijks overleg met de politie. Wat voor ongelukken moeten er gebeuren om deze maatregelen te versnellen?”

In de rondvraag van dezelfde commissievergadering heeft de VVD een vraag gesteld over de afsluiting van het voorste gedeelte van de Nieuwstraat tijdens de wekelijkse markt op vrijdagmorgen. Bart van Enschot hierover: “Op het Bisschop de Vetplein staat geen duidelijke aanduiding en ook nog eens aan de verkeerde kant van de weg. Gevolg is dat een aantal vrachtwagens de Nieuwstraat inrijden en vervolgens achteruit rijdend er weer uit moeten. Ongemak maar vooral onveilig op het Bisschop de Vetplein. De wethouder heeft toegezegd met een aanpassing te komen, maar helaas was dit afgelopen vrijdag nog niet gerealiseerd. Overigens vindt de VVD dat de winkels wel bereikbaar moeten blijven voor personenauto’s.

Het drukste en gevaarlijkste kruispunt in Gilze vraagt om effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren”. 

Heeft u hiervoor nog suggesties? Wij horen het graag. 

Doe ook mee met ons!

Je kunt ons bereiken via vvdgilzerijen@outlook.com en via https://gilzerijen.vvd.nl Facebook en Instagram.