Vliegbasis

Er moet een nieuw luchthavenbesluit komen voor de vliegbasis Gilze en Rijen. We willen daarbij de overlast voor onze vier dorpen verminderen.

Er moet een nieuw luchthavenbesluit komen voor de vliegbasis Gilze en Rijen. We willen daarbij de overlast voor onze vier dorpen verminderen:

  • We zijn kritisch op de nieuwe geluidscontouren van de vliegbasis Gilze en Rijen. Deze lijken te gaan leiden tot meer overlast en het op slot zetten van onze vier dorpen door nieuwbouw of verbouwingen te blokkeren. Dat is onacceptabel en daarom steunen we bijvoorbeeld geencontourenovergilze.nl.
  • We hebben daarbij ook aandacht voor Rattle Noise van de helikopters en de geluidsoverlast door de historische vliegtuigen. 
  • We willen dat de vastgestelde geluidsnormen beter en onafhankelijker gehandhaafd worden.
  • We bieden Defensie alle mogelijkheden op Aeroparc Gilze-Rijen om meer simulatoren in te zetten. Zodat ze minder vaak hoeven te vliegen en zo voor minder overlast zorgen.