Afval

Wij zijn tegen ondergrondse containers en willen dat de milieustraat ook op zaterdag de hele dag open is.

Jij betaalt voor de keren dat je daadwerkelijk afval aanbiedt, ook als je in een appartement woont.

Samen met de inwoners van onze vier dorpen kijken wij kritisch naar de toekomst van de afvalinzameling. Helaas heeft de huidige coalitie in 2017 bepaald om ondergrondse containers in te voeren zonder voorafgaand overleg met de inwoners.

We begrijpen de argumenten tegen ondergrondse containers in de wijk. Wat ons betreft worden ze ook niet geplaatst zolang er geen draagvlak is. En dat draagvlak ontbreekt. Maar we moeten realistisch zijn: de kans is groot dat de huidige coalitie dit voor de verkiezingen nog snel doordrukt. De invoering dan nog terugdraaien is vermoedelijk onbetaalbaar. Mochten we de invoering van ondergrondse containers nog wel kunnen stoppen, dan doen we dat. We gaan dan met alle inwoners overleggen over de toekomst van de afvalinzameling.

Als de ondergrondse containers er toch komen, en dat lijkt te gebeuren, dan hanteren wij de volgende uitgangspunten.

  • De maximale loopafstand van voordeur tot ondergrondse container is 200 meter.
  • De locaties van de ondergrondse containers worden in overleg met omwonenden bepaald.
  • Er komen meer gemeentelijke toezichthouders om overlast door afvaldumping te voorkomen.
  • Voor bewoners van appartementen biedt de gemeente ook de mogelijkheid om GFT, plastic en papier weg te brengen naar milieueilanden, bijvoorbeeld bij de supermarkten of winkelcentra.
  • Dit is ook een alternatief voor mensen die geen drie containers in de tuin willen of kunnen hebben.
  • De ophaalfrequentie in het buitengebied is hetzelfde als in de vier dorpen.
  • De privacy van onze inwoners wordt gewaarborgd. Gegevens over de afvalinzameling mogen alleen gebruikt worden voor de facturatie en niet voor bijvoorbeeld controles door de Sociale Dienst.

We kijken naar de mogelijkheden om het daadwerkelijk ophalen van afval samen met de omliggende gemeenten te doen. Als dit voordelen biedt kan de uitvoering door bedrijven gebeuren, zodat de afvalstoffenheffing omlaag kan.

De openingstijden van de milieustraat moeten beter aansluiten bij de behoefte die er is. Zo moet de milieustraat in ieder geval op zaterdag de hele dag open.