Veilig in je eigen buurt

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Daar maken we werk van!

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Wij letten daarom scherp op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Want niets is zo frustrerend als lang moeten wachten op noodzakelijke hulp. Wij willen dat de hulpdiensten altijd goed bereikbaar zijn, zowel telefonisch als online. 

We vinden het belangrijk om het politiebureau in Rijen te behouden, net als de brandweerkazernes in Gilze en in Rijen.

Aangifte doen moet kunnen op het politiebureau in Rijen, via internet en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt. We kijken naar de mogelijkheden om ook in Gilze via 3D-loketten aangiftes te laten opnemen. 

De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Deze wijkagenten moeten daadwerkelijk zichtbaar zijn en blijven in hun wijk.

De politie en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) grijpen altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Zij sporen raddraaiers op en pakken ze aan. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun.

We willen dat de gemeente ook zichtbaar is bij het bestrijden van overlast. Daarvoor zijn nu te weinig mensen beschikbaar. De BOA die we nu daarvoor hebben, is veel te weinig. Extra BOA’s vergroten de zichtbaarheid, helpen bestrijding van overlast door kleine criminaliteit en helpen handhaving van de openbare orde. We willen daarom naar tenminste vier vaste BOA’s voor onze vier dorpen zodat we sneller en adequater op kunnen treden tegen overlast in de straten en buurten van onze vier dorpen.

Een veilige gemeente maken we met elkaar. Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. We zien daarom ook in onze gemeente steeds meer WhatsApp-groepen. We ondersteunen dit actief en stimuleren verdere uitbreiding.

We vinden het belangrijk dat iedereen in onze vier dorpen verdachte of onveilige situaties meldt. Indien nodig kan dat ook anoniem. 

Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich keer op keer niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden.