Luisteren naar inwoners

In onze vier dorpen is het mooi wonen. Dit komt door de mensen: De Molenschotters die De Molenwiek draaiende houden, de Gilzenaren die Zo104 organiseren, de Rijenaren die de Oranjeboel werkelijkheid laten worden en de Hultenaren die samen nadenken over de toekomst van het dorp als de Rijksweg niet meer dwars door hun gemeenschap loopt. Onze vele vrijwilligers, die graag de handen uit de mouwen steken, maken Gilze en Rijen een leuke gemeente om te wonen.

Wij willen ruimte geven aan mensen die zich inzetten voor onze vier dorpen zoals

  • Gilzenaren van buurtverenigingen dat doen door het opruimen van zwerfvuil, bijvoorbeeld in De Locht. 
  • Rijenaren die met buurtpreventie zorgen voor een fijne en veilige buurt, bijvoorbeeld in Bloemaartsbeemd, Hoeksestraat en Roskamp. 
  • De mensen van het RepairCafé en het Budget Café die mensen geheel belangeloos helpen. 
  • Energie Gilze en Rijen doet met de lokale energiecoöperatie en het goede werk dat ze doen voor duurzaamheid. 

Wat goed gedaan wordt door de mensen van onze vier dorpen, daar hoeft de gemeente zich niet mee te bemoeien. De beste plannen en ideeën worden bedacht bij mensen thuis aan de keukentafel, tijdens de buurtbarbecue, in een gesprek op straat of met de buren. 

Wij luisteren naar ideeën van inwoners en kijken wat de gemeente Gilze en Rijen kan doen om ideeën werkelijkheid te laten worden. Bijvoorbeeld door te helpen om de juiste mensen bij elkaar te brengen. Door regels die in de weg staan weg te nemen. En soms met een (opstart)subsidie.

Bij nieuwe plannen overleggen we vooraf met de inwoners die door het plan geraakt worden.  Daarom hebben we ook de afgelopen jaren de inspraakmogelijkheden bij raadscommissievergaderingen vergroot. We willen die de komende vier jaar verder uitbreiden.

We zijn transparant in wat we doen. De vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn online te volgen en terug te kijken. We vergaderen zoveel mogelijk in het openbaar. Alleen als het (wettelijk) niet anders kan, wordt besloten vergaderd.

Als de gemeenteraad een besluit neemt waar mensen het niet mee eens zijn, kunnen ze een referendum aanvragen zodat alle inwoners van onze vier dorpen zich daar over kunnen uitspreken.

We waarderen de inwoners die zich als vrijwilliger inzetten binnen onze vier dorpen.