Duurzame dorpen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. We letten er daarbij wel op dat maatregelen die we nemen ook op de langere termijn betaalbaar blijven. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen in een duurzame gemeente kunnen opgroeien en wonen.

Uiteraard speelt groen in de vier dorpen daar ook een belangrijke rol in. Daarover hebben hier al geschreven. 

Duurzaamheid biedt ook een kans voor verdere economische ontwikkeling. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures en door zelf het goede voorbeeld te geven.

Als we als gemeente iets nieuws bouwen, kijken we goed welke duurzame maatregelen we kunnen treffen die ook op de langere termijn rendement opleveren.

We stimuleren duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen en door met Energie Gilze en Rijen samen te werken. We doen dit bij voorkeur niet door subsidie te verstrekken. 

We proberen nieuwe bouwprojecten zoveel mogelijk zonder gasaansluiting te realiseren.

Elektrisch rijden stimuleren we door actief mee te werken aan voldoende oplaadpunten, zowel voor auto’s als fietsen.