Meedoen door te werken

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als die niet gebruikt worden. De beste sociale voorziening is betaald werk.

Werken moet lonen. Daarom schaffen we alle regelingen die dit belemmeren, af. We houden de norm voor bijzondere bijstand en andere regelingen op 110%.

Voor mensen die echt niet kunnen werken is er een vangnet: de bijstand. Als je je baan kwijt raakt, is het goed dat je een tijdelijk steuntje in de rug krijgt. Daardoor kan je snel weer aan de slag. Voor wat, hoort wat. Een tegenprestatie hoort daarbij.

Wij willen jeugdzorg, de aanpak van jeugdwerkeloosheid, onderwijs en ondernemingen in Gilze en Rijen en in de regio verbinden met als doel om jongeren zo snel mogelijk aan de slag te krijgen.

De gemeente geeft vaak opdrachten aan bedrijven om producten en diensten te leveren. Waar mogelijk geeft de gemeente deze opdrachten aan lokale en regionale  ondernemers. 

Wij vragen van bedrijven en ondernemers dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende stageplaatsen en door mensen in dienst te nemen. Dat geldt zeker ook voor mensen die verder afstaan van de arbeidsmarkt.

Sommige mensen komen in de problemen doordat ze teveel schulden hebben opgebouwd, vaak zonder het zelf te beseffen. We zetten alle informatie die we hebben in, om schuldenopbouw te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen.