Meedoen door te leren

Naar school gaan is belangrijk. Wij blijven investeren in goede en veilige scholen Onze kinderen gaan naar de KBS Sint Jozef, KBS De Brakken, JBS De Kring, CBS De Vijf Eiken of KBS Burgemeester van Mierlo in Rijen, OBS De Wilschut, de basisschool Prinsenbos of KBS De Bolster in Gilze, KBS St. Anna in Molenschot of KBS Drie Musketiers in Hulten.

De juffen, meesters en ondersteuners verdienen onze steun. Wij zorgen voor goede lokalen waar ze hun werk op een gezonde en stimulerende manier kunnen doen.

We hebben daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in goede scholen. Hierdoor;

Heeft De Kring een nieuw gebouw met een nieuw schoolplein gekregen in De Vliegende Vennen.

Is het gebouw van De Brakken opnieuw gebouwd, met een mooi schoolplein, een mooie nieuwe gymzaal en een peuterspeelzaal.

Krijgt De Burgemeester van Mierloschool een grote renovatie en hebben ze een nieuw schoolplein dat samen met de kinderen en de buurt vormgegeven is.

Zijn de plannen voor nieuwbouw van De Wildschut in Gilze vergevorderd.

Is de Prinsenbosschool opnieuw gebouwd met semipermanente lokalen.

Er valt nog meer te doen. De Vijf Eiken heeft te weinig ruimte om alle klassen passend te kunnen huisvesten. Daarom huren ze nu een extra gebouw. Wij vinden dat het uitgangspunt moet zijn: één school, één gebouw. Daarom willen we extra permanente lokalen bij deze school.

Ouder moeten de school kunnen kiezen die ze willen. Als gemeente leggen we daarom geen leerlingenstop op. We zorgen voor goede huisvesting voor alle scholen. 

Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind veilig met de fiets of auto af te zetten bij de scholen. Wij willen voldoende parkeerplaatsen om kinderen af te zetten en de stoepen die breed genoeg zijn om met de fiets te kunnen wachten. 

De school is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben een belangrijke signaalfunctie als ze merken dat de gezondheid van het kind in gevaar komt, bijvoorbeeld door huiselijk geweld. We zorgen dat de scholen hiervoor één contactpersoon hebben bij het sociaal team.

De eerste taak van een school is zorgen voor goed onderwijs. Maar daarnaast is de school ook een sociale ontmoetingsplaats. Daarom is er ruimte voor muziek, sport en cultuur.

Naar school gaan is belangrijk. We handhaven de leerplicht daarom actief.

Nederlands spreken is een voorwaarde om succesvol mee te kunnen doen. Een taal leren doe je het makkelijkst als je jong bent. We zetten ons in om taalachterstanden bij jonge kinderen weg te werken. Dat begint al op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

Niet iedereen kan zelf op school komen of gebracht worden. Daarom vergoeden we vervoer naar het dichtstbijzijnde en passende speciaal onderwijs als dit de beste oplossing voor het kind is. Maar we vergoeden geen vervoer voor leerlingen die om religieuze redenen naar een bepaalde school willen.

Bewegen is belangrijk. Kinderen moeten binnen 750 meter van hun school gymles kunnen krijgen. Met de nieuwe binnensportaccommodatie die de Margriethal vervangt en een uitgebreide renovatie van Achter de Tuintjes, hebben alle scholen in onze gemeente goede ruimten om te sporten.

De norm van 750 meter die geldt voor sportzalen bij scholen, gaat ook gelden voor dependances van scholen. Want het is niet uit te leggen dat we hiervoor nu een norm van 2000 meter hanteren. De gemeente moet dezelfde normen voor afstand tot sportzalen en dependances gebruiken.