Recreatie, kunst en cultuur

Recreatie, kunst en cultuur, en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Voor ons zijn het behoud van monumenten, de groene structuur van onze gemeente en cultuuronderwijs belangrijk. Gilze en Rijen ligt midden tussen groene gebieden. De dorpen zijn echter grijs.

Groen en recreatie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. We willen dat de natuur toegankelijk is voor recreatie. Samen met ondernemers stimuleren we verdere ontwikkeling van recreatie in de omgeving. 

We bieden bedrijven kansen voor uitbreiding van toerisme door duurzaam ondernemen zodat zij meehelpen om natuur en milieu te beschermen. 

We hebben in onze vier dorpen een groot aantal beeldbepalende gebouwen. We willen die parels niet kwijt. Daarom beschermen we deze gebouwen, maar wel op een manier dat een gebouw ook nog gebruikt kan worden. De renovatie van Villa Mol in Gilze is hier een prachtig voorbeeld van.

Door al deze initiatieven worden onze vier dorpen ook leukere dorpen om te bezoeken. We bouwen de komende jaren het concept van Toerlezjoere verder uit.

Ook het recent herontdekte Kamp Rijen van koning Willem I past als  militair erfgoed goed in dit concept. Het kan vanuit bestaande budgetten worden opgenomen in de fiets- en wandelroutes die de gemeente al rijk is.

Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Daarom willen we dat scholen ook aandacht besteden aan kunst en cultuur.

Wij vinden het belangrijk dat mensen die oorspronkelijk niet uit Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van onze gemeente kennen. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-intocht, carnaval, de kermissen en de (jaar)markten.

We spreken regelmatig met de organisatoren van evenementen in onze vier dorpen. Waar mogelijk helpen we ze door de regels eenvoudig te houden. Uitgangspunt is daarbij wel dat de veiligheid gewaarborgd is en de overlast beperkt blijft.

We willen dat evenementenvergunningen digitaal aangevraagd kunnen worden. Een vergunning wordt binnen enkele weken na de aanvraag verleend. Zo weet iedereen tijdig waar ze aan toe zijn.

We plaatsen regelmatig kunst in de openbare ruimte. De keuze voor kunst mag niet politiek zijn. Daarom laten we ons adviseren door de Kunstcommissie.

Culturele centra hebben een commercieel beleid dat past bij de doelgroep. We willen de culturele centra niet verder privatiseren. 

Bij de culturele centra is voldoende parkeergelegenheid zodat we overlast voor de buren beperken. Daarom willen we bij De Boodschap een extra parkeerterrein aanleggen aan de Mgr. Ariƫnsstraat waar nu nog de sportzaal staat tot er woningen gebouwd gaan worden.

In Rijen is een grote Turkse gemeenschap. We bevorderen verdere samenwerking met de Turkse organisaties in onze gemeente via sport en cultuur.