Serge Machielsen

Op plek 9 van de kandidatenlijst van de VVD Gilze en Rijen staat Serge Machielsen uit Rijen. Serge: “In het dagelijks leven ben ik werkzaam als IT’er, maar in mijn vrije tijd doe ik aan badminton bij B.C. Bever en zet ik me al heel wat jaren in voor de VVD Gilze en Rijen. De afgelopen 12 jaar was ik actief als gemeenteraadslid en later als commissielid. ” 

Serge is als commissielid vooral actief in de raadscommissie Middelen. “In de raadscommissie zet ik me graag in voor echt belangrijke zaken voor de inwoners van onze vier dorpen. Bijvoorbeeld voor een veilige woonwijk. Overdag, maar zeker ook ’s avonds. Daarom hebben wij bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar steeds gepleit voor een stevige aanpak van drugsoverlast op verschillende plaatsen in onze dorpen.” 

Serge vind het belangrijk dat hij de VVD Gilze en Rijen kan ondersteunen op de kandidatenlijst. “De VVD zorgt voor een frisse wind in onze vier dorpen. Niet alleen door te werken aan vier veilige dorpen, maar ook door de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden. Ook de komende vier jaar willen we daar mee door, bijvoorbeeld door de hondenbelasting af te schaffen.”

Serge is lid van de raadscommissie Middelen.