VVD is bezorgd over gevolgen luchthavenbesluit voor leefbaarheid

Het ontwerp-Luchthavenbesluit voor de vliegbasis Gilze-Rijen is vorige week 23 januari gepubliceerd. Fractievoorzitter David Vermorken: “In het ontwerp-Luchthavenbesluit wordt het aantal toegestane vliegbewegingen van Defensie fors uitgebreid. Dit zal vooral Gilze-Noord en Rijen-Zuid treffen maar ook Hulten en Molenschot ontkomen er niet aan. Als lokale VVD maken we ons daar behoorlijk zorgen over.”

David vervolgt: “Defensie is belangrijk voor onze gemeente en onze nationale veiligheid. De mannen en vrouwen van Defensie moeten voldoende kunnen oefenen voor het belangrijke werk dat ze doen. Maar er is ook een balans met de omgeving nodig. Onze vier dorpen moeten leefbaar blijven. En zeker in Molenschot en Hulten moet ook ruimte zijn om voldoende te bouwen.”

Als gemeentelijke politiek kunnen we dit echter niet alleen: “Het luchthavenbesluit wordt uiteindelijk door Defensie vastgesteld. Dat doen ze nadat ze alle zienswijzen hebben beantwoord. Die mogen niet alleen van de gemeente komen, maar ook van individuele inwoners en lokale belangengroepen. Goede informatie daarover vindt u ook op www.geencontourenovergilze.nl, een fantastisch burgerinitiatief dat wij steunen. Ook wordt het luchthavenbesluit op 7 februari behandeld in het COVM. Dit is een commissie die zich met de vliegbasis bezighoudt. Alle inwoners mogen daar ook inspreken.”

VVD-lijsttrekker David Vermorken: “De grote opkomst tijdens de presentatie van Defensie op woensdag 31 januari heeft laten zien hoe bezorgd de inwoners van alle vier onze dorpen zijn. Dit overstijgt zelfs de lokale politieke verschillen. Daarom werken wij op dit onderwerp nauw samen met andere politieke partijen, bijvoorbeeld in de politieke lobby naar Den Haag. Ons doel is om onze vier dorpen leefbaar te houden.”

Lees hier ook wat we eerder over het luchthavenbesluit schreven in ons verkiezingsprogramma.