Gezondheidscentrum Gilze blijft in flairgebouw

De VVD is erg blij dat het gezondheidscentrum Gilze permanent in De Flair blijft. Onlangs is de tijdelijke vergunning voor het gezondheidscentrum omgezet in een permanente vergunning. In 2016 pleitte de VVD Gilze en Rijen tijdens de Algemene Beschouwingen al om het Flairgebouw op deze locatie te behouden. Er waren toen plannen om het gezondheidscentrum naar het nieuw te bouwen centrum te verplaatsen. Deze plannen van wethouder Starreveld zijn nu definitief van de baan.

Er was destijds al veel protest vanuit de gezondheidszorg toen de gemeente de verplaatsing wilde afdwingen. Daarom namen we als VVD het initiatief om met een motie het college op te dragen om permanente vestiging op de huidige locatie mogelijk te maken. Deze motie kreeg raadsbrede steun en is nu uitgevoerd. Dat is belangrijk nieuws voor goede gezondheidszorg in Gilze. Onlangs werd al bekend dat ook het consultatiebureau in Gilze behouden blijft en ook in De Flair gevestigd zal worden.

In 2016 publiceerden we dit bericht over het gezondheidscentrum in Gilze. Daarbij publiceerden we ook de video die je bij dit bericht ziet.

Zet cookies aan om de video te tonen.