Hans Rutten (VVD, plaats 2) aan de slag tegen ondergrondse restafvalcontainers

De 59-jarige Hans Rutten staat op plaats 2 van de VVD-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Hans: “Ik ben al 35 jaar gelukkig getrouwd met Maud en vader van Matthijs en Frederique. Tot eind vorig jaar heb ik 36 jaar langs als gemeenteambtenaar bij verschillende gemeenten gewerkt als manager dienstverlening. Die ervaring heeft mij een goede politieke antenne opgeleverd die mij helpt als raadslid. Sinds dit jaar werk ik bij PSOG.”

Hans is sinds 2004 actief bij de VVD Gilze en Rijen: “In 2006 werd ik raadslid en meteen ook fractievoorzitter. Ook mocht ik in 2010 en 2014 de lijst van de VVD Gilze en Rijen aanvoeren. Vorig jaar heb ik het fractievoorzitterschap vol vertrouwen overgedragen aan onze lijsttrekker David Vermorken. Maar ik ben zeker nog niet klaar in de gemeenteraad. Daarom sta ik ook deze verkiezingen weer klaar om aan de slag te gaan voor onze vier dorpen.”

Een van de prioriteiten voor Hans is het tegenhouden van de ondergrondse containers voor restafval. Hans: “Helaas hebben de andere politieke partijen in de gemeenteraad zonder inspraak van inwoners besloten om restafval voortaan met ondergrondse containers in te zamelen. Daarvoor is echter nauwelijks draagvlak bij de inwoners. Ook blijkt uit gerenommeerde onderzoeken dat omgekeerd inzamelen bijvoorbeeld juist minder herbruikbaar plastic oplevert. En de mogelijkheden van nascheiding van ingezameld afval zijn nog niets eens goed onderzocht.”

Hans ziet dus genoeg alternatieven: “Het is belangrijk om samen met de inwoners van onze vier dorpen te praten over de toekomst van de afvalinzameling. Daarom hopen we op voldoende steun van de inwoners van onze vier dorpen bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Alleen dan kunnen wij dit slechte besluit nog terugdraaien.” Meer over ons standpunt over afval, lees je hier.

Hans kunt u mailen via hansrutten59@ziggo.nl of bellen op 06-22956693.