Goede woningen

Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij jou past. We vinden dat iedereen binnen de vier dorpen van Gilze en Rijen op ieder moment in het leven het juiste huis zou moeten kunnen vinden. En er moeten altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of om door te stromen.

De afgelopen jaren zijn er te weinig nieuwe woningen gebouwd. We willen die achterstand de komende jaren inlopen. 

We willen dat er voldoende nieuwe woningen gebouwd worden in onze vier dorpen.

Dat moet een goede mix zijn van woningen waar vraag naar is: 

We willen voldoende koopwoningen voor starters en doorstromers in de vier dorpen, bijvoorbeeld in de Vliegende Vennen in Rijen en in Molenschot.

We willen ruimte voor mensen die hun eigen huis willen bouwen, bijvoorbeeld in Gilze Zuid en op de oude hockeyvelden in Rijen.

We willen leeftijdsbestendige koopwoningen in de dorpscentra van Gilze en Rijen voor mensen voor wie het eigen huis te groot is. 

We kijken naar nieuwe woonvormen voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, het liefst in of bij de centra van de vier dorpen.

Jij wilt niet te lang moeten wachten op een huurwoning. Samen met Leystromen en WonenBreburg zorgen we dat de wachtlijsten niet langer worden, onder meer door flexibel en tijdelijk te bouwen. Zo kunnen we ook de nood bij mensen in urgente persoonlijke situaties oplossen. 

We denken actief mee met mensen die bouwplannen hebben. We kijken naar de mogelijkheden en niet naar de belemmeringen.

We stimuleren duurzaam bouwen, waarbij we voorstander zijn van de nieuwste technieken voor goed energiebeheer. 

We proberen nieuwe bouwprojecten zoveel mogelijk zonder gasaansluiting te realiseren.

We willen minder regels opleggen aan mensen die een (duurzaam) huis bouwen. 

We verkleinen de rol van de welstand. 

We willen ook het verbouwen van woningen makkelijker maken. Alle regels zijn digitaal beschikbaar en de gemeente geeft snel inzicht in de mogelijkheden.