Criminelen hard aanpakken

We vinden het normaal dat je van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

We zien dat moderne technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en bodycams. Ook automatische kentekenherkenning kan helpen, zoals de ervaringen in het Belgische Turnhout en op Broekakkers en de Haansberg bewijzen. Wij steunen het gebruik hiervan in onze vier dorpen en het buitengebied.

We blijven de burgemeester steunen in het actief gebruiken van alle bevoegdheden die hij heeft en van alle mogelijkheden die tot zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Dat kan afhankelijk van de situatie onder andere door gebiedsverboden, groepsverboden, samenscholingsverboden, noodbevelen, noodverordeningen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke ophouding, het sluiten van panden en goed toezicht en goede consequente handhaving. 

In Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot is geen plaats voor drugsdealers en –producenten. Er zijn de afgelopen jaren al veel drugspanden gesloten. Wij steunden dat en blijven dat doen. Mede op ons verzoek zijn deze regels onlangs nog verder aangescherpt. 

We toetsen bij alle vergunningsaanvragen waarbij dit mogelijk is, of de aanvragers integer zijn. We maken hiervoor actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.  

We weigeren vergunningen of trekken die in op het moment dat deze misbruikt worden voor criminele activiteiten of zodra dat vermoeden bestaat. 

We willen in onze vier dorpen geen coffeeshops of grow-shops. We pakken drugsoverlast in de wijken aan en sluiten drugspanden.

Het opkopen van Badda Bing in Hulten was nodig om te voorkomen dat het een broeinest voor criminelen bleef en gekocht kon worden door een motorclub. Wij steunen dit soort slimme maatregelen om overlast en criminaliteit te bestrijden.

Prostitutie is een legaal beroep maar mag niet tot overlast leiden voor omwonenden. We staan in onze gemeente daarom een 0-beleid voor: in Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot is geen plek voor seksinrichtingen.

Het is niet normaal dat schade wordt aangebracht aan eigendommen van anderen. Zo is het ook niet normaal dat schade wordt toegebracht aan de openbare ruimte. De kosten voor het herstellen van de schade, verhalen we zoveel mogelijk op de daders.

We stellen hangjongeren en hun ouders verantwoordelijk voor hun gedrag. Hierbij stimuleren we dat goed wordt samengewerkt tussen jongerenwerk en de politie.