Coalitieakkoord mist ambitie, meetbare doelstellingen en financiële onderbouwing

Op donderdag 3 mei sprak de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat gesloten is door de drie partijen van de oude coalitie. De VVD Gilze en Rijen is niet enthousaist over dit akkoord. Fractievoorzitter David Vermorken: “Het opgestelde programma bevat vooral veel inspanningen, maar veelal wordt niet concreet gemaakt wat de resultaten zijn die onze inwoners van die inspanningen mogen verwachten of hoe resultaat bereikt wordt. En het coalitieakkoord bevat nergens een financiële onderbouwing die de bekostiging van deze genoemde inspanningen mogelijk maakt. Daarnaast missen wij een belangrijk stuk ambitie.”

Concreet maken
Daarom diende de VVD Gilze en Rijen samen met de andere oppositiepartijen een motie in om aan de wethouders te vragen de komende maanden concreet uit te werken wat ze de komende vier jaar gaan doen en hoe ze dat gaan betalen. De coalitiepartijen zagen het echter niet zitten om de gewenste resultaten meetbaar te maken of goed financieel te onderbouwen. Zij stemden tegen de motie. Wat ons betreft een gemiste kans.

Loze beloften
Het coalitieprogramma doet een hoop loze beloften die nu al niet waargemaakt worden. David Vermorken daarover: “Men wil prioriteit leggen bij veiligheid, maar er wordt geen extra geld voor uitgetrokken. Men wil werken aan een fietsvriendelijke gemeente waar fietsers voorrang hebben, maar de slechte plannen voor het Raadhuisplein waar fietsers straks geen voorrang meer hebben, gaan nog steeds gewoon door. Men wil meer bouwen, maar er is geen eens een wethouder die verantwoordelijk is voor woningbouw.”

Ondergrondse containers
“En bij de inwoners van onze vier dorpen leven veel zorgen over de ondergrondse containers. Zo is men terecht bang voor meer zwerfvuil en illegale afvaldumping, maar het coalitieprogramma zegt helemaal niet of en hoe daar ook maar iets tegen gedaan wordt. Wij vinden dat onbegrijpelijk.”

Constructief samenwerken
De VVD Gilze en Rijen gaat de komende vier jaar vanuit de oppositie het beleid van de coalitie kritisch volgen. Fractievoorzitter David Vermorken: “Wij zullen het college er blijvend aan herinneren waar de echte prioriteiten moeten liggen en we zullen strak controleren of de uitvoering wel goed gaat. Wij zullen daarbij uiteraard onze eigen realistische plannen naar voren brengen, zoals we dat de afgelopen acht jaar al gedaan hebben in deze raad. Wij rekenen daarbij op een constructieve en transparante samenwerking met het college en de andere partijen in deze raad. Ook dat hebben wij de afgelopen acht jaar gedaan. Wij hopen dat de houding van de coalitiepartijen daarbij wel een andere is dan bij de bespreking van het coalitieakkoord. Want constructieve samenwerking moet wel van twee kanten komen.”

Contact met de VVD-fractie 
U kunt ook contact opnemen met onze VVD-fractie. Fractievoorzitter David Vermorken, raadslid Hans Rutten en raadslid Ryan van Osch horen graag van u. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via FacebookInstagram en Twitter.