Veel onduidelijkheid over nieuw afvalbeleid

De VVD fractie blijft sceptisch over het nieuwe afvalbeleid, waarbij restafval voortaan naar ondergrondse containers gebracht moeten worden. Raadlid Hans Rutten: “Het college wil vooral snelheid maken met de invoering, maar te veel vragen zijn nog niet beantwoord. Op deze manier worden oogkleppen opgezet voor de zorgen die inwoners hebben over deze manier van afvalinzameling.”

Onlangs hebben alle inwoners van onze vier dorpen brieven ontvangen over de locaties van de ondergrondse container. Daarover zijn enkele inspraakavonden en kunnen per e-mail bezwaren kenbaar gemaakt worden. Er komen volgens de nu gepresenteerde plannen twee soorten containers. Een type met een opening voor 60 liter zakken en een type met zowel een opening voor 60 liter als voor 30 liter zakken. Hans Rutten snapt deze keuze niet: “Ongeacht waar je woont, moet je zelf kunnen bepalen of je grote of kleine afvalzakken weg wilt brengen in jouw buurt. Als VVD zullen we daar binnenkort een voorstel voor indienen bij de gemeenteraad.”

Ook de tarieven voor de afvalinzameling voor de komende jaren zijn niet te volgen: “Wij vinden het merkwaardig dat de nieuwe tariefstelling is gebaseerd op basis van het huidig tarief en niet op de echte kosten. En ook is er nog geen duidelijk over de kosten voor de extra handhaving en het extra opruimen van al het afval dat naast de containers geplaatst gaat worden.”

Ook is helaas nog steeds niet duidelijk hoe de bewoners van appartementen in de toekomst al hun afval kunnen scheiden. Dit terwijl de kosten voor deze mensen wel al snel omhoog gaan. Die duidelijkheid willen we als VVD Gilze en Rijen dus snel zien.

Ook de bewoners van het buitengebied krijgen te maken met een forse stijging van 25% van de afvalkosten wanneer ze gebruik blijven maken van de “oude manier” van containergebruik. Op vragen van de VVD antwoordde de wethouder heel simpel dat alle bewoners in het buitengebied ook een keuzemogelijkheid hebben om de ondergrondse containers te gebruiken. Voor het gemak wordt wel afgeweken van een loopafstand van 250 meter, want deze mensen moeten met hun afvalzak dan naar de dorpen toen. Wij vinden dit antwoord wel erg kort door bocht. 

Vragen of opmerkingen?

U kunt altijd contact opnemen met de VVD. Zijn er zaken in uw buurt of dorp waar u tegen aanloopt of die u wilt veranderen? Of heeft u vragen over bovenstaand artikel? Fractievoorzitter David Vermorken, raadslid Hans Rutten en raadslid Ryan van Osch horen graag van u. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via FacebookInstagram en Twitter.