Een blijvende verbinding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid

Onlangs sprak de gemeenteraad uitgebreid over de toekomstige plannen voor een veilige spoorzone. Op basis van de toekomstvisie Spoorzone van 2013 is gezamenlijk met het Rijk, Provincie, NS, ProRail en de gemeente een voorkeursvariant in beeld gekomen. Deze variant behelst aanleg van een tunnel voor fietsers, voetgangers en lokaal autoverkeer op de plek van de overweg Julianastraat – Stationsstraat. Op deze manier blijft verbinding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid intact en wordt het station aan beide kanten toegankelijker.

VVD-fractievoorzitter David Vermorken is positief over dit plan: “Het is een zeer ambitieus plan dat er op het eerste oog zeer fraai uitziet en veel ruimtelijke mogelijkheden biedt in de spoorzone voor de komende 40 jaar. Maar, het is ook een plan dat voor veel omwonenden in de nabijheid van de tunnelbak een forse impact heeft.”

De VVD vindt het daarom ook merkwaardig dat omwonenden slechts één week geleden met dit plan zijn geconfronteerd. Zeker omdat op 9 juli het raadsvoorstel “vaststellen van een voorkeursvariant” wordt behandeld in de gemeenteraad. VVD-raadslid Hans Rutten: “Als CDA-wethouder Rolph Dols meer energie had gestoken in goed en tijdig overleg met alle omwonenden, dan had een groot deel van de onrust voorkomen kunnen worden. Dat is een gemiste kans.“

In december vorig jaar heeft de VVD samen met de PvdA een motie ingediend die uitsprak dat de overweg Julianastraat – Stationsstraat niet gesloten mag worden als er geen tunnel voor auto’s wordt aangelegd. “De voorkeursvariant voldoet aan deze eis. We willen namelijk geen grotere fysieke scheiding tussen Rijen-Noord en Rijen-Zuid. In een toekomstige tunnel moet dus ook gewoon ruimte zijn voor lokaal autoverkeer. Daarom hebben wij het initiatief genomen om ook te komen tot een goed verkeersplan, dat doorgaand autoverkeer over andere routes moet leiden. Ons amendement daarvoor werd aangenomen”, aldus David Vermorken. 

Vragen of opmerkingen?

U kunt altijd contact opnemen met de VVD. Zijn er zaken in uw buurt of dorp waar u tegen aanloopt of die u wilt veranderen? Of heeft u vragen over bovenstaand artikel? Fractievoorzitter David Vermorken, raadslid Hans Rutten en raadslid Ryan van Osch horen graag van u. Natuurlijk kunt u ons ook bereiken via FacebookInstagram en Twitter.